^ Back to Top

РАДНА ЈЕДИНИЦА АЛЕКСИНАЦ:

018-4804-012

018-4804-981

018-4800-176

РАДНА ЈЕДИНИЦА ТЕШИЦА:

018-4845-049

018-4845-404

2019.

Позив за подношење понуда - Набавка усисне гуме за машину за подове

Позив за подношење понуда - Набавка алата и инвентара за потребе установе

Позив за подношење понуда - Набавка канцеларијског материјала

Позив за подношење понуда - Набавка материјала за одржавање возила и аутогума

Позив за подношење понуда - Набавка пропагандног материјала

Позив за подношење понуда - Набавка опреме (Спецификација намештаја за Партију 1)

Позив за подношење понуда - Техничка контрола исправности и подешавања вентила у гасној котларници са издавањем извештаја

Позив за подношење понуда - Израда процене угрожености од катастрофа и израда Плана заштите и спасавања

Позив за подношење понуда - Услуга стручног надзора

Позив за подношење понуда - Набавка канцеларијског материјала и тонера

Позив за подношење понуда - Услуге мерења емисије штетних гасова у котларници

Позив за подношење понуда - Набавка материјала за потребе реализације "Јавних радова"

Позив за подношење понуда - Услуга одржавања водоводне и канализационе мреже

Позив за подношење понуда - Поправка теретног лифта за храну у РЈ тешица

Позив за подношење понуда - Услуга стручног надзора -електро радови

Позив за подношење понуда - Услуга стручног надзора - грађевински радови

Позив за подношење понуда - Услуга редовног прегледа лифта

Позив за подношење понуда - Услуга редовног месечног одржавања лифта

Позив за подношење понуда - Услуге мобилне телефоније

Позив за подношење понуда - Вулканизерске услуге

Позив за подношење понуда - Услуга прања возила

Позив за подношење понуда - Услуга одржавања софтвера за видео надзор

Позив за подношење понуда - Услуга одржавања возила

Позив за подношење понуда - Услуга испитивања услова радно околине у РЈ Алексинац и РЈ Тешица

Позив за подношење понуда - Услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције

Позив за подношење понуда - Услуга испоруке часописа и дневне штампе за кориснике

Позив за подношење понуда - Услуга одржавања рачунара и рачунарске мреже

Позив за подношење понуда - Услуга периодичних лекарских прегледа запослених

Позив за подношење понуда - Димничарске услуге

Позив за подношење понуда за Специјализоване услуге- Услуга прегледа и испитивања исправности против паничне расвете, громобранске инсталације, уземљење лифта и електричних инсталација за заштиту од статичког електрицитета.

Позив за подношење понуда - Услуга одржавања софтвера за потребе служби

Позив за подношење понуда - Услуга одржавања софтвера за књиговодствену евиденцију и обраду зарада - обрада зарада

Позив за подношење понуда - Услуге у области заштите од пожара-заштита од пожара

Позив за подношење понуда - Услуга техничког прегледа возила ГЦ "Јеленац" Алексинац

Позив за подношење понуда - Услуга одржавања и прегледа система за дојаву пожара у РЈ Алексинац и РЈ Тешица

Позив за подношење  понуда - Услуга прегледа унутрашњих гасних инсталација са издавањем извештаја и текуће одржавање

Позив за подношење понуда - Услуга у области безбедности и заштите здравља

Позив за подношење понуда - Услуга из области заштите од пожара - Контрола ПП апарата