^ Back to Top

РАДНА ЈЕДИНИЦА АЛЕКСИНАЦ:

018-4804-012

018-4804-981

018-4800-176

РАДНА ЈЕДИНИЦА ТЕШИЦА:

018-4845-049

018-4845-404

У Геронтолошком центру „Јеленац“ Алексинац је запослено 127 радника, који своје радне задатке обављају путем следећих служби:

  • служба за социјални рад (дипл.социјални радници, психолог, радни терапеути)
  • здравствено-хигијенска служба (лекари, медицинске сестре, неговатељице, хигијеничари)
  • служба за правне, опште и техничке послове (секретар установе, административни радници, радници на одржавању објекта, портири, возач, праље и берберин)
  • финансијско-књиговодствена служба (финансијски руководилац, књиговође, благајник, набављач, магационери)
  • служба исхране (дијететичар, главни кувар, кувари, помоћни кувари, сервири)

            На челу Геронтолошког центра „Јеленац“ Алексинац је в.д.директора Горан Петковић, дипломирани правник, који организује и руководи процесом рада и пословањем Установе.

Пружање услуга домског смештаја корисницима обавља се у две Радне јединице:

  • Радна јединица за смештај одраслих и старијих Алексинац. Руководилац Радне јединице у Алексинцу је Драган Веселиновић.
  • Радна јединица за смештај одраслих и старијих са интелектуалним и менталним тешкоћама Тешица. Руководилац Радне јединице у Тешици је Ивана Милетић.