^ Back to Top

РАДНА ЈЕДИНИЦА АЛЕКСИНАЦ:

018-4804-012

018-4804-981

018-4800-176

РАДНА ЈЕДИНИЦА ТЕШИЦА:

018-4845-049

018-4845-404

Извештаји

Извештај о испитивању тржишта - Набавка горива за возила

Извештај о испитивању тржишта - Услуга ДДД

Извештај о испитивању тржишта - Набавка пластичне амбалаже

Извештај о испитивању тржишта - Сервисирање електричног дизел агрегата 

Извештај о испитивању тржишта - Периодични прегледи запослених

Извештај о испитивању тржишта - Набавка канцеларијског материјала и тонера

Извештај о испитивању тржишта - Димничарске услуге

Извештај о испитивању тржишта - Преглед и испитивање исправности против паничне расвете, уземљење лифта и електричних инсталација за заштиту од статичког електрицитета

Извештај о испитивању тржишта - Услуга техничких прегледа возила

Извештај о испитивању тржишта - Контрола система за дојаву пожара

Извештај о испитивању тржишта - Услуга заштите од пожара

Извештај о испитивању тржишта - Услуга мерења емисије штетних гасова у котларници

Извештај о испитивању тржишта - Услуга контроле ПП апарата и хидраната

Одлука о обустави поступка - Услуга одржавања гасних инсталација

Извештај о испитивању тржишта - Услуга испитивања вентила сигурности

Извештај о испитивању тржишта - Услуга кабловске телевизије

Извештај о испитивању тржишта - Услуга из области безбедности и заштите здравља