^ Back to Top

РАДНА ЈЕДИНИЦА АЛЕКСИНАЦ:

018-4804-012

018-4804-981

018-4800-176

РАДНА ЈЕДИНИЦА ТЕШИЦА:

018-4845-049

018-4845-404

Набавке на које се не примењује Закон

Позив за прикупљање понуда - Услуга оштрења ножева

Позив за прикупљање понуда - Набавка горива

Позив за прикупљање понуда - Набавка пластичне амбалаже

Позив за прикупљање понуда - Периодични прегледи запослених

Позив за прикупљање понуда - Услуга редовног, месечног одржавања лифта

Позив за прикупљање понуда - Софтвер за књиговодствену евиденцију

Позив за прикупљање понуда - Сервисирање електричног дизел агрегата

Позив за прикупљање понуда - Годишња контрола лифта

Позив за прикупљање понуда - Услуга прања возила

Позив за прикупљање понуда - Услуга одржавања водоводне и канализационе мреже

Позив за прикупљање понуда - Услуга дератизације, дезинсекције и дезинфекције

Позив за прикупљање понуда - Вулканизерске услуге

Позив за прикупљање понуда - Услуга прања возила

Позив за прикупљање понуда - Набавка канцеларијског материјала и тонера

Позив за прикупљање понуда - Услуга одржавања рачунара, рачунарске мреже и телевизора

Позив за прикупљање понуда - Димничарске услуге

Позив за прикупљање понуда - Преглед и испитивање исправности против паничне расвете, уземљење лифта и електричних инсталација за заштиту од статичког електрицитета

Позив за прикупљање понуда - репрезентација - услуге ресторана - 1. измена

Позив за прикупљање понуда - Репрезентација, услуге ресторана

Позив за прикупљање понуда - Софтвер за обраду зарада

Позив за прикупљање понуда - Контрола система за дојаву пожара

Позив за прикупљање понуда - Услуга у области заштите од пожара

Позив за прикупљање понуда - Услуга поправке разводног ормара у РЈ Тешица

Позив за прикупљање понуда - Услуга техничких прегледа возила

Позив за прикупљање понуда - Услуга одржавања сајта Установе

Позив за прикупљање понуда - Услуга мерења емисије штетних гасова у котларници

Позив за прикупљање понуда - Одржавање програма кадровске евиденције

Позив за прикупљање понуда - Техничка контрола исправности и подешавања вентила у гасној котларници са издавањем извештаја

Позив за прикупљање понуда - Услуга прегледа УГИ са издавањем извештаја

Позив за прикупљање понуда - Контрола ПП апарата и хидраната

Позив за прикупљање понуда - Услуга одржавања расхладне опреме

Позив за прикупљање понуда - Услуга кабловске телевизије

Позив за прикупљање понуда - Услуге из области безбедности и здравља на раду