^ Back to Top

РАДНА ЈЕДИНИЦА АЛЕКСИНАЦ:

018-4804-012

018-4804-981

018-4800-176

РАДНА ЈЕДИНИЦА ТЕШИЦА:

018-4845-049

018-4845-404

Набавке на које се не примењује Закон

Позив за прикупљање понуда - Контрола система за дојаву пожара

Позив за прикупљање понуда - Услуга у области заштите од пожара

Позив за прикупљање понуда - Услуга поправке разводног ормара у РЈ Тешица

Позив за прикупљање понуда - Услуга техничких прегледа возила

Позив за прикупљање понуда - Услуга мерења емисије штетних гасова у котларници

Позив за прикупљање понуда - Одржавање програма кадровске евиденције

Позив за прикупљање понуда - Техничка контрола исправности и подешавања вентила у гасној котларници са издавањем извештаја

Позив за прикупљање понуда - Услуга прегледа УГИ са издавањем извештаја

Позив за прикупљање понуда - Контрола ПП апарата и хидраната

Позив за прикупљање понуда - Услуга одржавања расхладне опреме

Позив за прикупљање понуда - Услуга кабловске телевизије

Позив за прикупљање понуда - Услуге из области безбедности и здравља на раду