^ Back to Top

Ministarstvo logo

LOGO

otvorena kapija baner

Набавке на које се не примењује Закон

Позив за подношење понуда - Набавка батерије за ел. дизалицу

Позив за подношење понуда - Услуга одржавања софтвера за обраду зарада

Позив за подношење понуда - Услуга одржавања софтвера за књиговодствену евиденцију

Позив за подношење понуда - Услуга идржавања сајта Установе

Позив за подношење понуда - Услуга одржавања софтверских програма

Позив за подношење понуда - Услуга заштите од пожара

Позив за подношење понуда - Услуга техничких прегледа возила ГЦ "Јеленац" Алексинац

Позив за подношење понуда - Услуга одржавања и прегледа система  за дојаву пожара у РЈ Алексинац и РЈ Тешица - 1. измена

Позив за подношење понуда - Услуга одржавања и прегледа система  за дојаву пожара у РЈ Алексинац и РЈ Тешица

Позив за подношење понуда - Услуга у области заштите од пожара - контрола ПП апарата и хидраната

Позив за подношење понуда - Услуга прегледа УГИ са издавањем извештаја и текуће одржавање УГИ

Позив за подношење понуда - Услуга осигурања имовине

Позив за подношење понуда - Услуга у области безбедности и заштите здравља