^ Back to Top

РАДНА ЈЕДИНИЦА АЛЕКСИНАЦ:

018-4804-012

018-4804-981

018-4800-176

РАДНА ЈЕДИНИЦА ТЕШИЦА:

018-4845-049

018-4845-404

Набавке на које се не примењује Закон

 
 

Позив за прикупљање понуда - Набавка горива за возила


Позив за прикупљање понуда - Услуга дератизације, дезинсекције и дезинфекције (допуна) (допуна)


Позив за прикупљање понуда - Периодични прегледи запослених


Позив за прикупљање понуда - Услуга одржавања видео надзора


Позив за прикупљање понуда - Услуга дератизације, дезинсекције и дезинфекције


Позив за прикупљање понуда - Одржавање водоводне и канализационе мреже


Позив за прикупљање понуда - Софтвер за обраду зарада

Позив за прикупљање понуда - Софтвер за књиговодствену евиденцију "Фипософт"

Позив за прикупљање понуда - Сервисирање ел.дизел агрегата у РЈ Тешица

Позив за прикупљање понуда - Димничарске услугезив за прикупљање понуда - Димничарске услуге

Позив за прикупљање понуда - Услуга одржавања рачунара и рачунарске мреже
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Позив за прикупљање понуда - Услуга одржавања гасних инсталација

Позив за прикупљање понуда - Услуга техничке контроле исправности и подешавања вентила у гасној котларници

Позив за прикупљање понуда - Набавка услуге у области безбедности и заштите здравља

Позив за прикупљање понуда - Услуга одржавања расхладне опреме