^ Back to Top

Ministarstvo logo

LOGO

otvorena kapija baner

Набавке на које се не примењује Закон по члану 39.2

Позив за подношење понуда - Набавка канцеларијског материјала и тонера - исправљен позив - исправљен позив

Позив за подношење понуда - Набавка канцеларијског материјала и тонера

Позив за подношење понуда - Услуга редовног месечног одржавања лифта

Позив за подношење понуда - Услуга мобилне телефоније

Позив за подношење понуда - Услуга одржавања видео надзора

Позив за подношење понуда - Услуга прања возила

Позив за подношење понуда - Вулканизерске услуге

Позив за подношење понуда - Услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције

Позив за подношење понуда - Периодични прегледи запослених

Позив за подношење понуда - Димничарске услуге

Позив за подношење понуда - Услуга одржавања рачунара и рачунарске мреже

Позив за подношење понуда - Периодични прегледи запослених - Одлука о обустави поступка

Позив за подношење понуда - Поправка хидрантске мреже у РЈ Алексинац и РЈ Тешица - поновљени поступак

Позив за подношење понуда - Услуга одржавања возила - Ауто-лимарске услуге на возилима Установе

Позив за подношење понуда - Поправка хидрантске мреже у РЈ Алексинац и РЈ Тешица - поступак обустављен

Позив за подношење понуда - Услуге прегледа и исправности против паничне расвете, уземљење лифта и електричних инсталација за заштиту од статичког електрицитета

Позив за подношење понуда - Радови на отклањању оштећења - појава влаге услед невремена у РЈ Алексинац

Позив за подношење понуда - Услуга из области заштите од пожара

Позив за подношење понуда - Услуга техничких прегледа возила ГЦ "Јеленац" Алексинац

Позив за подношење понуда - Услуге одржавања и прегледа система за дојаву пожара у РЈ Алексинац и РЈ Тешица

Позив за подношење понуда - Услуга прегледа унутрашњих гасних инсталација са издавањем извештаја и текуће одржавање УГИ

Позив за подношење понуда - Услуга контроле ПП апарата - исправљен позив

Позив за подношење понуда - Услуга из области безбедности и заштите здравља

Позив за подношење понуда - Услуга контроле пп апарата