^ Back to Top

Ministarstvo logo

LOGO

otvorena kapija baner

Цена смештаја

Цену услуга утврђује ресорно Министарство, односно Влада Републике Србије, која је и оснивач Установе. Цена се усклађује са трошковима живота, према званичном статистичком податку. Висина цене одређује се према категорији корисника и условима смештаја.
Актуелне цене смештаја су:


- Гарсоњера: 30.287,00 дин;
- Независни корисници: 22.435,00 дин;
- Полузависни корисници: 25.892,00 дин;
- Зависни корисници: 34.073,00 дин;


- Радна Јединица за одрасле и старије са интелектуалним и менталним тешкоћама Тешица: 28.561,00 дин. Цену смештаја плаћа сам корисник, а уколико није у могућности, до пуне цене доплату могу извршити законски обвезник издржавања или сродник, односно држава. Трошкове смештаја може платити и држава у потпуности уколико корисник нема законске обвезнике издржавања ни имовину (социјални случај).