^ Back to Top

РАДНА ЈЕДИНИЦА АЛЕКСИНАЦ:

018-4804-012

018-4804-981

018-4800-176

РАДНА ЈЕДИНИЦА ТЕШИЦА:

018-4845-049

018-4845-404

Социјална заштита

На пословима непосредног пружања услуга корисницима у домену стручног рада ангажовани су социјални радници, психолог и радни терапеути.

Услуге социјалног рада су усмерене на бржу и лакшу адаптацију корисника и њихово прилагођавање новим условима домског смештаја, на процену индивидуалних потреба, способности и интересовања сваког појединца  ради бржег укључивања у живот установе.

Тим стручних радника и сарадника континуирано прате потребе и опште задовољство корисника, те се програм услуга прилагођава у складу са уоченом променама.

Саветодавни рад, психосоцијална подршка, оснаживање, помоћ у остваривању одређених права, контакт са сродницима и упутним центрима за социјални рад само су део активности из оквира социјалне заштите које се примењују свакодневно у раду са корисницима.