^ Back to Top

Ministarstvo logo

LOGO

otvorena kapija baner

Документација - смештај корисника

Геронтолошки центар

          „Јеленац“

         Алексинац

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ЈЕ ПОТРЕБНА ЗА СМЕШТАЈ КОРИСНИКА

( не старија од 6 месеци )

РЈ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ ЛИЦА У АЛЕКСИНЦУ

И РЈ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ И МЕНТАЛНИМ ТЕШКОЋАМА У ТЕШИЦИ

 1. Захтев за смештај корисника
 2. Образац C-1
 3. Почетна процена
 4. Скала процене
 5. Налаз и мишљење социјалног радника- водитељ случаја
 6. Закључак Стручног тима о потреби смештаја у дом са планом услуга
 7. Извод и МК рођених – оригинал
 8. Уверење о држављанству – оригинал
 9. Извод из МК венчаних ( ако је у браку или извод умрлих супружника)
 10. Фотокопија личне карте
 11. Изјава воље корисника за смештај у дом

У случају да је корисник лишен пословне способности:

-решење о лишењу

-решење о старатељству

-изјава воље стараоца за смештај корисника у дом

Уколико је корисник под привременим старатељством:

-решење о привременом старатељству

-изјава воље привременог стараоца за смештај корисника у дом

 1. Медицинска документација:

-лекарско уверење не старије од 6 месеци

-општа лабораторија

-потврда да не болује од заразних болести

-брис грла и носа

-копрокултура

-снимак плућа

-очитана картица здравственог осигурања

-налаз интернисте са терапијом

-налаз неуропсихијатра са терапијом

За смештај у РЈ Тешица поред наведене медицинске документације неопходно је доставити и:

-TPHA налаз

-Hbs Ag налаз

-анти HcV налаз

-анти HIV налаз

ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈИ СМЕШТАЈА ОД ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО:

- лична карта

- оверена здравствена картица

-отпусна листа ( ако се корисник смешта са болничког лечења )

-решење о смештају

-комлет гардероба ( одећа и обућа)