^ Back to Top

Ministarstvo logo

LOGO

otvorena kapija baner

КОНТАКТ

Назив установе:   Геронтолошки центар "Јеленац"

Адреса:  18220 Алексинац, ул. Момчила Поповића бр. 156

Тел. 018/4804 012; 4800 – 176; 4804 981

Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шифра делатности:                      8730

PIB:                                                 100 313 312

Матични број:                                 07187556

Нови евиденциони рачун:             840-31218845-03

Обавезан позив на број:                97  5700187040174512900

  • Радна јединица за смештај одраслих и старијих са интелектуалним и менталним тешкоћама Тешица

Адреса:  Светосавска  бб, 18212 Тешица

Тел: 018 / 4845-049

Fax: 018/ 4845 404

Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Име и презиме лица за заштиту података о личности: Александра Ђорђевић

Адреса: Алексинац, улица 7. новембар  бр. 49

Е маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.