^ Back to Top

Ministarstvo logo

LOGO

otvorena kapija baner

2019.

ЈНВВ 6/019 - Набавка одеће, обуће за кориснике и текстилне галантерије

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - Набавка одеће за кориснике, постељине, крпа и столњака за кухињу

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - Набавка обуће за кориснике

JНВВ 5/2019 - Средства за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Одлука о измени уговора - Партија 1

ЈНВВ 3/2019 - Набавка електричне енергије

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНВВ 2/2019 - Намирнице за припремање хране

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

1. измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

2. измена конкурсне документације - отворени поступак

2. измена конкурсне документације

Питања и одговори

3. измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужњеу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о додели уговора - Партија 5

Одлука о додели уговора - Партија 6

Одлука о додели уговора - Партија 7

Одлука о додели уговора - Партија 8

Одлука о додели уговора - Партија 9

Одлука о додели уговора - Партија 10

Одлука о додели уговора - Партија 11

Одлука о додели уговора - Партија 12

Одлука о додели уговора - Партија 13

Одлука о додели уговора - Партија 14

Одлука о додели уговора - Партија 15

Одлука о додели уговора - Партија 16

Одлука о додели уговора - Партија 17

Одлука о додели уговора - Партија 18

Одлука о додели уговора - Партија 19

Обавештење о закљученом уговору - Партија 9

Обавештење о закљученом уговору - Партија 15

Обавештење о закљученом уговору - Партија 16

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 5

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 8

Обавештење о закљученом уговору - Партија 10

Обавештење о закљученом уговору - Партија 17

Обавештење о закљученом уговору - Партија 19

Обавештење о закљученом уговору - Партија 7

Обавештење о закљученом уговору - Партија 11

Обавештење о закљученом уговору - Партија 12

Обавештење о закљученом уговору - Партија 14

Обавештење о закљученом уговору - Партија 18

Обавештење о закљученом уговору - Партија 6

Обавештење о закљученом уговору - Партија 13