^ Back to Top

РАДНА ЈЕДИНИЦА АЛЕКСИНАЦ:

018-4804-012

018-4804-981

018-4800-176

РАДНА ЈЕДИНИЦА ТЕШИЦА:

018-4845-049

018-4845-404

2019.

Извештај о испитивању тржишта - Набавка алата и инвентара за потребе Установе

Извештај о испитивању тржишта - Набавка канцеларијског материјала

Извештај о испитивању тржишта - Набавка за одржавање возила и аутогума

Извештаји о испитивању тржишта - Техничка контрола исправности и подешавања вентила у гасној котларници са издавањем извештаја

Извештај о испитивању тржишта - Услуга израде угрожености од катастрофа и израда Плана заштите и спасавања

Извештај о испитивању тржишта - Услуга стручног надзора

Извештај о испитивању тржишта - Набавка канцеларијског материјала и тонера

Извештај о испитивању тржишта - Услуга мерења емисије штетних гасова у котларници

Извештај о испитивању тржишта - Набавка материјала за потребу реализације јавних радова

Извештај о испитивању тржишта - Услуга одржавања водоводне и канализационе мреже

Извештај о испитивању тржишта - Стручни надзор за електро радове

Извештај о испитивању тржишта - Стручни надзор за грађевинске радове

Извештај о испитивању тржишта - Услуга мобилне телефоније

Извештај о испитивању тржишта - Редовно месечно одржавање лифта

Извештај о испитивању тржишта - Вулканизерске услуге

Извештај о испитивању тржишта - Услуга прања возила

Извештај о испитивању тржишта - Услуга одржавања возила

Извештај о испитивању тржишта - Услуга одржавања видео надзора

Извештај о испитивању тржишта - Услуга испитивања услова радне околине

Извештај о испитивању тржишта - Услуга испоруке часописа и дневне штампе за кориснике

Извештај о испитивању тржишта - Услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције

Извештај о испитивању тржишта - Услуга одржавања рачунара и рачунарске опреме

Извештај о испитивању тржишта - Периодични лекарски прегледи запослених

Извештај о испитивању тржишта - Димничарске услуге

Извештај о испитивању тржишта - Услуге прегледа и испитивања исправности против паничне расвете, громобранске инсталације, уземљење лифта и електричних инсталација за заштиту од статичког електрицитета

Извештај о испитивању тржишта - Услуга одржавања софтвера за потребе служби

Извештај о испитивању тржишта - Услуга одржавања софтвера за обраду зарада

Извештај о испитивању тржишта - Услуга из области заштите од пожара

Извештај о испитивању тржишта - Услуга техничких прегледа возила

Извештај о испитивању тржишта - Услуга одржавања и прегледа система за дојаву пожара у РЈ Алексинац и РЈ Тешица

Извештај о испитивању тржишта - Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација

Извештај о испитивању тржишта - Услуга из области безбедности и заштите здравља

Извештај о испитивању тржишта - Услуга из области заштите од пожара - контрола пп апарата