^ Back to Top

РАДНА ЈЕДИНИЦА АЛЕКСИНАЦ:

018-4804-012

018-4804-981

018-4800-176

РАДНА ЈЕДИНИЦА ТЕШИЦА:

018-4845-049

018-4845-404

2018.

Позив за подношење понуда - Набавка рачунарске опреме

Позив за подношење понуда - Набавка инвентара за кухињу

Позив за подношење понуда - Набавка услуге мерења емисије штетних гасова у котларници

Позив за подношење понуда - Набавка пропагандног материјала

Позив за подношење понуда - Набавка инокс полица за комору

Позив за подношење понуда - Услуге из области образовања, културе и спорта

Позив за подношење понуда - Услуга организације кампа за потребе пројекта

Позив за подношење понуда - Услуге превоза корисника и запослених на излете

Позив за подношење понуда - Услуге поправке намештаја и тапетарске услуге

Позив за подношење понуда - Набавка материјала за пољопривреду

Позив за подношење понуда - Набавка материјала за радну и окупациону терапију

Позив за подношење понуда - Набавка пића за клуб

Позив за подношење понуда - Набавка пластичне амбалаже за одлагање медицинског отпада

Позив за подношење понуда - Набавка материјала за терапију за потребе пројекта

Позив за подношење понуда - Услуге мобилне телефоније

Позив за подношење понуда - Услуге одржавања електричних инсталација

Позив за подношење понуда - Услуге одржавања водоводне и канализационе мреже

Позив за подношење понуда - Набавка канцеларијског материјала

Позив за подношење понуда - Храна и освежење за учеснике пројекта

Позив за подношење понуда - Услуге превоза корисника и запослених на излете

Позив за подношење понуда - Одржавање опреме у кухињи

Позив за подношење понуда - Посебна обука запослених за противпожарни заштиту

Позив за подношење понуда - Димничарске услуге

Позив за подношење понуда - Услуга одржавања софтвера за видео надзор

Позив за подношење понуда - Услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције

Позив за подношење понуда - Услуга испоруке часописа и дневне штампе за кориснике

Позив за подношење понуда - Услуге одржавања возила

Позив за подношење понуда - Услуга прања возила

Позив за подношење понуда - Вулканизерске услуге

Позив за подношење понуда - Набавка пропагандног материјала

Позив за подношење понуда - Набавка материјала за радну и окупациону терапију

Позив за подношење понуда - Услуге у области заштите од пожара

Позив за подношење понуда - Непредвиђени радови на одржавању објеката - чајна кухиња

Позив за подношење понуда - Услуге у области заштите од пожара - контрола пп апарата