^ Back to Top

РАДНА ЈЕДИНИЦА АЛЕКСИНАЦ:

018-4804-012

018-4804-981

018-4800-176

РАДНА ЈЕДИНИЦА ТЕШИЦА:

018-4845-049

018-4845-404

2018.

ЈН 6/2018 - Набавка одеће, обуће за кориснике и текстилне галантерије

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 5/2018 - Средства за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - Партије 3 и 5.

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 и 2.

Обавештење о обустави поступка - Партија 4

ЈН 4/2018 - Набавка електричне енергије

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 3/2018 - Намирнице за припремање хране

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације (2)

Питања и одговори (2)

Питања и одговори (3)

Измена конкурсне документације (3)

Конкурсна документација - пречишћен текст

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Измена и допуна одлуке о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору - Партија 14