^ Back to Top

Ministarstvo logo

LOGO

otvorena kapija baner

2018.

ЈНМВ 23/2018 - Набавка службене одеће и ХТЗ опреме

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 22/2018 - Набавка кревета за РЈ Тешица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори

Питања и одговори (1)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________

ЈНМВ 21/2018 - Израда и поправка капија у РЈ Тешица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________

ЈНМВ 20/2018 - Текуће одржавање објеката у РЈ Алексинац и Тешица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________

ЈНМВ 19/2018 - Набавка материјала за одржавање објекта 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________

ЈНМВ 18/2018 - Друга фаза реконструкције и адаптације помоћног објекта у РЈ Тешица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________

ЈНМВ 17/2018 - Реконструкција и адаптација објекта у РЈ Тешица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________

ЈНМВ 16/2018 - Набавка возила за транспорт хране

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Конкурсна документација - Пречишћен текст

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________

ЈНМВ 15/2018 - Набавка огревног дрвета

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________

ЈНМВ 14/2018 - Набавка угља

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________

ЈНМВ 13/2018 - Услуга осигурања лица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________

ЈН 12/2018 - Освеживачи просторија

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________

ЈНМВ 11/2018 - Радови на набавци и уградњи соларних панела

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву

Одлука о обустави поступка

Обавештење о поднетом захтеву

Обавештење о обустави поступка

_____________________________________________________________________

ЈНМВ 10/2018 - Текуће одржавање објекта Установе

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Конкурсна документација - пречишћен текст

Питања и одговори

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________

ЈНМВ 9/2018 - Набавка горива за возила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________

ЈНМВ 8/2018 - Набавка медицинског и санитетског материјала

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори (1)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________

ЈНМВ 7/2018 - Набавка лекова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________

ЈНМВ 2/2018 - Услуга израде пројектно техничке документације

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

______________________________________________________________________

ЈНМВ 1/2018 - Услуга осигурања имовине и лица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору