^ Back to Top

Ministarstvo logo

LOGO

otvorena kapija baner

2017.

Екстерна евалуација пројекта Отворена врата

Набавка термоса за превоз хране за потребе кухиње

Набавка наставака за спољашње хидранте у РЈ Тешица

Набавка административне опреме

Систематски преглед запослених

Набавка пропагандног материјала

Набавка горионика за котао

Услуге одржавања електричних инсталација

Цвеће и зеленило за уређење дворишта

Набавка ситног инвентара за потребе здравствене службе

Набавка завеса за одељења у РЈ Алексинац и РЈ Тешица

Услуге одржавања парног грејања и инсталација

Непредвиђене набавке материјала за посебне намене - лекови

Услуге поправке ПВЦ столарије

Набавка колица за сервирање

Услуге поправке намештаја и тапетарске услуге

Непредвиђени радови на одржавању објекта

Набавка рачунарске опреме

Остале стручне услуге - стручни надзор код радова

Услуге одржавања парног грејања и инсталација

Проширење видео надзора

Услуге из области образовања , културе и спорта

Материјал за радну и окупациону терапију

Материјал за образовање и усавршавање

Материјал за пољопривреду

Аутомеханичарске услуге

Димничарске услуге

Одржавање рачунара и рачунарске мреже

Испорука часописа и дневне штампе

Израда и одржавање сајта

Контрола ПП апарата

Материјал за пољопривреду

Мерење емисије загађења материја

Одржавање софтвера за књиговодствену евиденцију

Одржавање софтвера за обраду зарада

Одржавање софтвера за видео надзор

Услуге прања возила

Вулканизерске услуге

Одржавање софтвера за кадровску евиденцију

Одржавање софтвера за праћење евиденције корисника

Услуге из области безбедности на раду

Услуга ДДДД

Услуга из области заштите од пожара

Услуга одржавања водоводне и канализационе мреже