^ Back to Top

Ministarstvo logo

LOGO

otvorena kapija baner

2017.

ЈНМВ 23/2017 - Услуге осигурања имовине

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Конкурсна документација - пречишћен текст

Позив за подношење понуда

Одлуке о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

____________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 22/2017 - Набавка инвентара за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

____________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 21/2017 - Набавка опреме за одељење

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Одлука о обустави поступка - Партија 1

Одлука о обустави поступка - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

____________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 20/2017 - Набавка расхладне коморе

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Питања и одговори

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Позив за подношење понуда (1)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

____________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 19/2017 - Набавка телевизора за одељење

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

____________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 18/2017 - Набавка опреме за дневни боравак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

____________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 17/2017 - Изградња летњиковца за РЈ Тешица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

____________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 16/2017 - Изградња помоћног објекта за потребе вешернице

Позив за подношење понуда

Конкурсна докуметација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

____________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 15/2017 - Изградња помоћног објекта, надстрешнице у РЈ Тешица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

____________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 14/2017 - Набавка материјала за одржавање опреме

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору -Партија 2 - материјал за одржавање опреме у вешерници и кухињи

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - материјал за одржавање опреме за саобраћај

____________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 13/2017 - Набавка материјала за одржавање објекта

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

____________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 12/2017 - Набавка канцеларијског материјала и тонера

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - Тонери за штампаче

____________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 10/2017 - Набавка антидекубитних душека

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

____________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 9/2017 - Набавка добара за грејање

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - угаљ за огрев

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - огревно дрво

____________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 8/2017 - Набавка одеће и обуће за кориснике и текстилне галантерије за одељење

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору - Партија 1 набавка одеће и обуће за кориснике и текстилне галантерије за одељење

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 набавка обуће за кориснике

____________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 7/2017 - Набавка службене одеће и ХТЗ опреме

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

____________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 6/2017 - Осигурање лица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

____________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 5/2017 - Набавка горива за возила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације (1)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори

Обавештење о закљученом уговору

____________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 4/2017 - Набавка лекова, медицинског и санитетског материјала

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори (1)

Измена конкурсне документације (1)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори (2)

Измена конкурсне документације (2)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (2)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

____________________________________________________________________________________________