^ Back to Top

Ministarstvo logo

LOGO

otvorena kapija baner

2017.

ЈНВВ 11/2017 - Радови на одржавању објекта у РЈ Алексинац и РЈ Тешица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

1. измена конкурсне документације (на стр. 18,19, и 20 у делу - Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75.Закона, стр. 18 и 19 и у Обрасцу изјаве о поштовању обавезних услова из чл. 75.ст.2. ЗЈН, стр. 20)

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________________________________

ЈНВВ 3/2017 - Испорука електричне енергије

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_____________________________________________________________________________________________

ЈНВВ 2/2017 - Средства за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације (1)

Измена конкурсне документације (2)

Питања и одговори (1)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације (3)

Одлука о додели уговора за партију 1- Средства за одржавање хигијене простора и корисника

Одлука о додели уговора за партију 2- Пелене за кориснике

Одлука о додели уговора за партију 3 - Средства за личну хигијену корисника

Одлука о додели уговора за партију 4 - Освеживачи просторија

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору  - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

_____________________________________________________________________________________________

JНВВ 1/2017 - Нaбaвкa нaмирницa зa припрeмaњe хрaнe 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa

Кoнкурснa дoкумeнтaциja

Измена конкурсне документације (1)

Питања и одговори (1)

Измена конкурсне документације (2)

Питања и одговори (2)

Питања и одговори (3)

Питања и одговори (4)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације (3)

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о додели уговора - Партија 5

Одлука о додели уговора - Партија 6

Одлука о додели уговора - Партија 7

Одлука о додели уговора - Партија 8

Одлука о додели уговора - Партија 9

Одлука о додели уговора - Партија 10

Одлука о додели уговора - Партија 11

Одлука о додели уговора - Партија 12

Одлука о додели уговора - Партија 13

Одлука о додели уговора - Партија 14

Одлука о додели уговора - Партија 15

Одлука о додели уговора - Партија 16

Одлука о додели уговора - Партија 17

Одлука о додели уговора - Партија 18

Одлука о додели уговора - Партија 19

Обавештење о закљученом уговору - Партија 8 масноћа

Обавештење о закљученом уговору - Партија 9 јаја

Oбавештење о закљученом уговору - Партија 1 свеже месо

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 сухомеснати производи

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 пилеће месо и изнутрице

Обавештење о закљученом уговору - Партија 6 хлеб, пециво и остали пекарски производи

Обавештење о закљученом уговору - Партија 5 свеже млеко и млечни производи

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4 риба и прерађевине од рибе

Обавештење о закљученом уговору - Партија 18 сушено поврће и воће

Обавештење о закљученом уговору - Партија 7 брашно и прерађевине од брашна

Обавештење о закљученом уговору - Партија 10 мед

Обавештење о закљученом уговору - Партија 12 свеже домаће воће

Обавештење о закљученом уговору - Партија 13 јужно воће

Обавештење о закљученом уговору - Партија 14 свеже поврће

Обавештење о закљученом уговору - Партија 15 конзервирано поврће

Обавештење о закљученом уговору - Партија 16 конзервирано воће

Обавештење о закљученом уговору - Партија 17 смрзнуто поврће

Обавештење о закљученом уговору - Партија 11 колонијална роба

Обавештење о закљученом уговору - Партија 19 алкохолна и безалкохолна пића

Одлука о измени уговора - Партија 6

_____________________________________________________________________________________________