JAVNE NABAVKE   2016. god.

                                   

 

Plan javnih nabavki za 2016.godinu  

Finansijski plan za 2016.godinu

 

Izmena i dopuna br.1 Plana javnih nabavki za 2016.godinu 

Prvi rebalans Finansijskog plana za 2016.godinu 

 

Izmena i dopuna br.2 Plana javnih nabavki za 2016.godinu u delu nabavki na koje se ne primenjuje Zakon o  javnim nabavkama

Drugi rebalans Finansijskog plana za 2016.godinu

 

Izmena i dopuna br.3 Plana javnih nabavki i u delu nabavki na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama 

 Treći rebalans Finansijskog plana za 2016.godinu 

 

Izmena i dopuna br.4 Plana javnih nabavki 

Četvrti rebalans Finansijskog plana za 2016.godinu 

 

Tehnička ispravka Plana javnih nabavki za 2016.godinu  

 

Izmena i dopuna br.5 Plana javnih nabavki 

Peti rebalans finansijskog plana za 2016.god.  

 

Izmena i dopuna br.6 Plana javnih nabavki

Šesti rebalans finansijskog plana za 2016.god.   

 

Izmena i dopuna br.7 Plana javnih nabavki 

Sedmi rebalans Finansijskog plana za 2016.god.  

   

 

                                                                                    ***

 

                                                                        Nabavke po čl. 39.st.2. ZJN  

 

obrazac ponude-popravka sušare vešernica Aleksinac

   

 

obrazac ponude-popravka el.kapije RJ Tešica

 

 

obrazac ponude-nabavka kuhinjskih elemenata za RJ Tešica

   

 

obrazac ponude-nabavka televizora RJ Aleksinac

 

 

obrazac ponude za nabavku inventara za održavanje higijene      

Obrazac ponude za nabavku materijala za radnu terapiju 

Poziv za dostavljanje ponude za vršenje stručnog nadzora za JNVV 4/2016    

Obrazac ponude za nabavku računarske opreme

Obrazac ponude za nabavkukompjuterskih elemenata i telefonskih aparata 

Obrazac ponude za nabavku časopisa i dnevne štampe

Obrazac ponude za nabavku nerecikliranih tonera

Obrazac ponude za nabavku usluge pranja vozila

Obrazac ponude za nabavku vulkanizerskih usluga

Obrazac ponude za nabavku cveća i zelenila

Obrazac ponude za prevoz korisnika

Obrazac ponude - nabavka materijala za poljoprivredu

 

Obrazac ponude - nabavka delova za vešernicu i kuhinju - ponisten

 

Obrazac ponude - nabavka delova za vešernicu i kuhinju - izmenjen i sa produzenim rokom dostave ponuda     

 

Obrazac ponude - usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i depidikulacije

 

Obrazac ponude - dimničarske usluge 

 

Obrazac ponude za nabavku auto delova  

   

Obrazac ponude za nabavku kancelarijskog materijala - poništen

 

Obrazac ponude za održavanje računara i računarske opreme

 

                                                                                   

Obrazac ponude za staklorezačke usluge

   

Obrazac ponude za održavanje rashladnih uređaja

 

Obrazac ponude za održavanje vodovoda i kanalizacije  

 

Obrazac ponude za nabavku auto delova - ponovljeni postupak

 

Obrazac ponude za usluge mobilne telefonije - produženje roka za podnošenje ponuda za 09.05.2016. (ponedeljak)

 

Obrazac poknude za kancelarijski materijal - novi

 

 

 

 

 

 

Obrazac ponude za nabavku i umrežavanje servera

 

Obrazac ponude za nabavku baždarenog alkotesta 

   

Obrazac ponude za osiguranje lica - ispravljen 

 

Obrazac ponude za sanaciju vodovodne mreže - RJ Tešica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac ponude - nabavka pića za klub

 

Izrada automatike za kompenzaciju reaktivne energije

 

 

 

 

 

 

Obrazac ponude tapetarske usluge  

Obrazac ponude popravka PVC stolarije RJ Aleksinac i RJ Tešica  

Obrazac ponude staklorezačke usluge

Obrazac ponude proširenje video nadzora i zamena čitača i hard diska  

Obrazac ponude za opremanje ambulante 

Obrazac ponude nabavka noćnih ormarića  

Obrazac ponude za opremu za održavanje travnjak

Obrazac ponude za Nabavku ispusnog ventila sa špulnom 

Obrazac ponude za Nabavku opreme za kuhinju 

Obrazac ponude za Nabavku točkica za kliznu kapiju 

Obrazac ponude za Nabavku servisiranje invalidskih kolica 

Obrazac ponude za održavanje električnih instalacija RJ Aleksinac

Obrazac ponude za održavanje električnih instalacija RJ Tešica 

Obrazac ponude za nabavku motorne testere 

Obrazac ponude za tekuće održavanje objekta-limarske usluge

 

 

Obrazac ponude za nabavku propagandnog materijala za 2017  

Obrazac ponude za osiguranje imovine    

 

 Obrazac ponude za nabavku invalidskih kolica-poništen

 

 Obrazac ponude za nabavku invalidskuh kolica-izmenjen

 

 

 Poziv za podnošenje ponuda za vršenje stručnog nadzora za JNMV 19/2016  

 Poziv za podnošenje ponuda za održavanje vozila Škoda oktavia

 

 

*****

Poziv za podnošenje ponuda JNVV br. 1/2016 - Nabavka namirnica za pripremanje hrane 

Konkursna dokumentacija za JNVV br. 1/2016 - Nabavka namirnica za pripremanje hrane

1 izmena Konkursne dokumentacije za JNVV br. 1/2016 - Nabavka namirnica za pripremanje hrane  

Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN br. 1/2016  

Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjem konkursne dokumentacije JN br. 1/2016 - partija 4 - riba

2 izmena Konkursne dokumentacije za JNVV br. 1/2016 - Nabavka namirnica za pripremanje hrane

Odgovor na pitanja za pojasnjenjem konkursne dokumentacije u skladu sa čl.63 ZJN 

Odluka o obustavi postupka JNVV br. 1/2016 - Partija 7 - brašno i prerađevine od brašna

Odluka o dodeli ugovora za JNVV 1/2016 - partija 1 - meso

Odluka o dodeli ugovora za JNVV 1/2016 - partija 2 - suhomesnati proizvodi

Odluka o dodeli ugovora za JNVV 1/2016 - partija 3 - pileće meso i iznutrice

Odluka o dodeli ugovora za JNVV 1/2016 - partija 4 - riba

Odluka o dodeli ugovora za JNVV 1/2016 - partija 5 - sveže mleko i mlečni proizvodi

Odluka o dodeli ugovora za JNVV 1/2016 - partija 6 - hleb, peciva i ostali pekarski proizvodi  

Odluka o dodeli ugovora za JNVV 1/2016 - partija 8 - masnoće 

Odluka o dodeli ugovora za JNVV 1/2016 - partija 9 - jaja 

Odluka o dodeli ugovora za JNVV 1/2016 - partija 10 - med 

Odluka o doeli ugovora za JNVV 1/2016 - partija 11 - kolonijalna roba 

 

Odluka o dodeli ugovora za JNVV 1/2016 - partija 12 - sveže domaće voće

Odluka o dodeli ugovora za JNVV 1/2016 - partija 13 - sveže južno voće

Odluka o doeli ugovora za JNVV 1/2016 - partija 14 - sveže povrće  

Odluka o dodeli ugovora za JNVV 1/2016 - partija 15 - konzervirano povrće 

Odluka o dodeli ugovora za JNVV 1/2016 - partija 16 - konzervirano voće 

Odluka o dodeli ugovora za JNVV 1/2016 - partija 17 - smrznuto povrće

Odluka o dodeli ugovora za JNVV 1/2016 - partija 18 - sušeno povrće i voće 

Odluka o dodeli ugovora za JNVV 1/2016 - partija 19 - alkoholna i bezalkoholna pića 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JNVV 1/2016 - za partiju 12 - sveže domaće voće, partiju 13 - sveže južno voće i partiju 14 - sveže povrće 

Odluka o dodeli ugovora za JNVV 1/2016 - partija 7 - brašno i prerađevine od brašna 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV 1/2016 - partija 6 - hleb, peciva i ostali pekarski poizvodi 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV 1/2016 - partija 9 - jaja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV 1/2016 - partija 10 - med 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV 1/2016 - partija 15 - konzervirano voće 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV 1/2016 - partija 16 - konzervirano povrće 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV 1/2016 - partija 17 - smrznuto povrće

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV 1/2016 - partija 18 - Sušeno povrće i voće  

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV 1/2016 - partija 5 - Sveže mleko i mlečni proizvodi 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV 1/2016 - partija 3 - pileće meso i iznutrice 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV 1/2016 - partija 1 - sveže meso

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV 1/2016 - partija 2 - suvomesnati proizvodi 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV 1/2016 - partija 4 - riba i prerađevine od ribe 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV 1/2016 - partija 7 - brašno i prerađevine od brašna 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV 1/2016 - partija 8 - masnoće

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV 1/2016 - partija 11 - kolonijalna roba 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV 1/2016 - partija 19 - alkoholna i bezalkoholna pića  

Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava za partiju 12, 13 i 14 

Izmena Odluke o dodeli ugovora za partiju 12-sveže domaće voće 

Izmena Odluke o dodeli ugovora za partiju 13-sveže južno voće  

Izmena odluke o dodeli ugovora za partiju 14-sveže povrće 

Obaveštenje o dodeli ugovora za partiju 12 

Obaveštenje o dodeli ugovora za partiju 13 

Obaveštenje o dodeli ugovora za partiju 14 

 

                                                                               ***

Poziv za podnošenje ponuda JNVV 2/2016 - Isporuka električne energije 

Konkursna dokumentacija za JNVV 2/2016 - Isporuka električne energije

Odluka o dodeli ugovora za JNVV 2/2016 - Isporuka električne energije 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV 2/2016 - Isporuka električne energije 

 

                                                       *** 

Poziv za podnošenje ponuda za JNVV 3/2016 - Sredstva za održavanje higijene 

Konkursna dokumentacija za JNVV 3/2016 - Sredstva za održavanje higijene  

Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije za JNVV 3/2016 - partija 2 - Pelene

1 Izmena konkursne dokumentacije za JNVV 3/2016 - Sredstva za odrzavanje higijene  

2 Izmena konkursne dokumentacije za JNVV 3/2016 - Sredstva za održavanje higijene 

Odluka o dodeli ugovora za JNVV br. 3/2016 - partija 1 - Sredstva za održavanje higijene prostora i korisnika   

Odluka o dodeli ugovora za JNVV br. 3/2016 - partija 3 - Sredstva za ličnu higijenu (dezinfekcione maramice)

Odluka o dodeli ugovora za JNVV br. 3/2016 - partija 4 - osveživači prostorija  

Odluka o obustavi postupka JNVV br. 3/2016 - partija 2 - pelene   

Obavestenje o zaključenom Ugovoru JN br.3/2016 - partija 3 - Sredstva za ličnu higijenu (dezinfekcione maramice)

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JN br. 3/2016 - partija 4 - osveživači prostorija 

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JN br. 3/2016 - partija 1 - Sredstva za održavanje higijene prostora i korisnika  

Odluka o dodeli ugovora za JNVV br. 3/2016 - partija 2 - Pelene za korisnike

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV br. 3/2016 -  partija 2 - Pelene za korisnike

 

  

                                                                              *** 

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 4/2016 - Nabavka cigareta za korisnike

Konkursna dokumentacija za JNMV 4/2016 - Nabavka cigareta za korisnike 

Obavestenje  o zakljucenom ugovoru za JNMV broj 4/2016 - Nabavka cigareta za korisnike

Obavestenje o zakljucenom Ugovoru  

 

 

                                                                              ***

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 5/2016 - Nabavka materijala za održavanje objekta 

Konkursna dokumentacija za JNMV 5/2016 - Nabavka materijala za održavanje objekt

Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije za JNMV br. 5/2016 

Prva izmena konkursne dokumentacije za JNMV br. 5/2016 - Nabavka materijala za održavanje objekta 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda u postupku JNMV br. 5/2016 - Nabavka materijala za održavanje objekta

Odluka o dodeli Ugovora - Elektromaterijal

Odluka o dodeli Ugovora - gvozdjarsko bravarski materijal

Odluka o dodeli ugovora - materijal za krecenje

Odluka o dodeli ugovora - vodovod i kanalizacioni materijal  

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 5/2016 - partija 2 - gvožđarsko-bravarski materijal  

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 5/2016 - partija 4 - materijal za krečenje 

 

                                                                             *** 

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV br. 6/2016 - Nabavka goriva za vozila

Konkursna dokumentacija za JNMV br. 6/2016 - Nabavka goriva za vozila

Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije za JNMV br. 6/2016

Prva izmena konkursne dokumentacije za JNMV br. 6/2016 - Nabavka goriva za vozila

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda u postupku JNMV br. 6/2016 

Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije za JNMV br. 6/2016 - Nabavka goriva za vozila

Odluka o dodeli ugovora - SBS Aleksinac

Obaveštenje o zaključenju Ugovora    

 

 

                                                                                    ***

Poziv za podnożenje ponuda za JNMV br. 7/2016 - Nabavka materijala za održavanje objekta

* partija 1 - elektromaterijal

* partija 2 - vodovodni i kanalizacioni materijal

 

Konkursna dokumentacija za JNMV br. 7/2016 - Nabavka materijala za održavanje objekta  

Odluka o dodeli ugovora za JNMV br. 7/2016 - Nabavka materijala za održavanje objekta - partija 1 - elektromaterijal 

Odluka o dodeli ugovora za JNMV br. 7/2016 - Nabavka materijala za održavanje objekta - partija 2 - vodovodni i kanalizacioni materijal 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV br. 7/2016 - Nabavka materijala za održavanje objekta - partija 1 - elektromaterijal

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV br.7/2016 - Nabavka materijala za održavanje objekta - partija 2 - vodovodni i kanalizacioni materijal 

 

                                                                                    ***

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV br. 8/2016 - Nabavka lekova i medicinskog materijala

Konkursna dokumentacija za JNMV br. 8/2016 - Naavka lekova i medicinskog materijala 

Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju za JNMV br. 8/2016

1 - Izmena konkursne dokumentacije za JNMV br. 8/2016   

Pitanja i odgovori za JNMV br. 8/2016 - Nabavka lekova i medicinskog materijala  

Pitanja i odgovori za JNMV br. 8/2016 - Nabavka lekova i medicinskog materijala 

2 - Izmena konkursne dokumentacije za JNMV br. 8/2016 - Nabavka lekova i medicinskog materijala

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JNMV br. 8/2016 - Nabavka lekova i medicinskog materijala

Zahtev za dodatnim pojašnjenjima konkursne dokumentacije JN br.8-2016

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda u postupku JN br. 8-2016

3 - Izmena konkursne dokumentacije za JNMV br. 8/2016   

Pitanja i odgovori za JNMV br. 8/2016 - Nabavka lekova i medicinskog materijala

Odluka o dodeli ugovora za JNMV br. 8/2016 - partija 1 - domaći lekovi 

Odluka o dodeli ugovora za JNMV br. 8/2016 - partija 2 - uvozni lekovi 

Odluka o dodeli ugovora za JNMV br. 8/2016 - partija 3 - medicinski i sanitetski materijal 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV br. 8/2016 - partija 1 - domaći lekovi 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV br. 8/2016 - partija 2 - uvozni lekovi 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV br. 8/2016 - partija 3 - medicinski i sanitetski materijal 

  

 

                                                                ***

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV br. 9/2016 -  Nabavka ogrevnog drveta

Konkursna dokumentacija za JNMV br. 9/2016 - Nabavka ogrevnog drveta  

Odluka o dodeli Ugovora za JNMV 9/2016 - Nabavka ogrevnog drveta 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru  za JNMV 9/2016

            

 

 

                                                                                    ***

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV br. 10/2016 - Nabavka uglja za ogrev 

Konkursna dokumentacija za JNMV br. 10/2016 - Nabavka uglja za ogrev 

1 izmena Konkursne dokumentacije za JNMV br. 10/2016 - Nabavka uglja za ogrev

Odluka o dodeli Ugovora za JNMV br. 10/2016 - Nabavka uglja za ogrev   

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV br.10/2016

                                                                                    ***

 

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV br. 11/2016 - Nabavka službene odeće i HTZ opreme 

Konkursna dokumentacija za JNMV br. 11/2016 - Nabavka službene odeće i HTZ opreme  

Pitanja i odgovori vezani za JNMV br,11/2016- nabavka službene odeće i HTZ opreme 

Izmena br.1 Konkursne dokumentacije za JNMV br.11/2016 - Nabavka službene odeće i HTZ opreme 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JNMV br.11/2016 

 Pitanja i odgovrori br.2 za JNMV br.11/2016 

  Izmena br.2 Konkursne dokumentacije za JNMV br.11/2016- Nabavka službene odeće i HTZ opreme

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JNMV br.11/2016 

 Pitanja i odgovori br.3 za JNMV br.11/2016 

 Odluka o dodeli ugovora za JNMV br.11/2016 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV br.11/2016  

 

 

                                                          ****

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV br.12/2016 - Nabavka odeće i obuće za korisnike i tekstilne galanterije za odeljenje 

 Konkursna dokumentacija za JNMV br.12/2016

 1 - Pitanja i odgovori za JNMV br.12/2016 

Izmena br.1 Konkursne dokumentacije za JNMV 12/ 2016 Nabavka odeće i obuće za korisnike i tekstilne galanterije za odeljenje

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JNMV 12/2016 

 2 - Pitanja i odgovori za JNMV br.12/2016 

Odluka o dodeli ugovora za JNMV 12/2016 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2 

 

                                                             

                                                            ****

Poziv za podnošenje ponuda za JNVV br.4/2016 - Radovi na održavanju objekta

Konkursna dokumentacija za JNVV br.4/2016 - radovi na održavanju objekta   

Pitanja i odgovori za JNVV be.4/2016 - Radovi na održavanju objekta 

Pitanja i odgovori br.2 za JNVV br.4/2016 - Radovi na održavanju objekta

Pitanja i odgovori br.3 za JNVV br.4/2016 - Radovi na održavanju objekta   

Izmena konkursne dokumentacije br.1 za JNVV 4/2016 - Radovi na održavanju objekta 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JNVV 4/2016-Radovi na održavanju objekta 

Pitanja i odgovori br.4 za JNVV br.4/2016 - Radovi na održavanju objekta  

Odluka o dodeli ugovora za partiju 1 

Odluka o dodeli ugovora za partiju 2 

Odluka o dodeli ugovora za partiju 3 

Izmena Odluke o dodeli ugovora za partiju 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2  

 

                                                                                    ****

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV br.13/2016 - Nabavka sitnog inventara za potrebe Ustanove

Konkursna dokumentacija za JNMV br.13/2016 - Nabavka sitnog inventara za potrebe Ustanove 

Izmena Konkursne dokumentacije br.1 za JNMV br.13/2016 - Nabavka sitnog inventara za potrebe Ustanove  

Pitanja i odgovori za JNMV 13/2016 

Izmena konkursne dokumentacije br.2 za JNMV br.13/2016

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JNMV 13/2016 

Pitanja i odgovori za JNMV 13/2016 

Izmena konkursne dokumentacije br.3 za JNMV br.13/2016

Pitanja i odgovori za JNMV 13/2016 

   Odluka o dodeli ugovora 13/2016-partija 1

Odluka o dodeli ugovora 13/2016-partija 2

Odluka o dodeli ugovora 13/2016-partija 3

Odluka o dodeli ugovora 13/2016-partija 4

Odluka o dodeli ugovora 13/2016-partija 5 

Obaveštenje o dodeli ugovora za partiju 1 

Obaveštenje o dodeli ugovora za partiju 2 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 5 

Izmena Odluke o dodeli ugovora 13/2016 -partija 4 

 

                                                             ***

Poziv za podnošenje ponude JNMV br.14/2016 - Izrada projektne dokumentacije za održavanje objekta u RJ Aleksinac,RJ Tešica i Klubu za stara i odrasla lica u ALekincu

 Konkursna dokumentacija za JNMV br 14/2016 - Izrada projektne dokumentacije za održavanje objekta u RJ Aleksinac,RJ Tešica i Klubu za stara i odrasla lica u Aleksincu   

Odluka o dodeli ugovora za JNMV 14/2016-partija 1, 2 i 3 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -partija 2 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4  

 

 Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 15/2016-Nabavka medicinske opreme 

 Konkursna dokumentacija za JNMV 15/2016 - Nabavka medicinske opreme 

 Odluka o dodeli ugovora za JNMV 15/2016- Nabavka medicinske opreme 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 15/2016 

 Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci za JNMV 15/2016 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 16/2016 -Nabavka, isporuka i montaža kade za kupanje nepokretnih korisnika  

Konkursna dokumentacija za JNMV 16/2016- Nabavka, isporuka i montaža kade za kupanje nepokretnih korisnika

Odluka o dodeli ugovora za JNMV 16/2016 - Nabavka, isporuka i montaža kade za kupanje nepokretnih korisnika

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 16/2016  

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci za JNMV 16/2016 

   

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 17/2016 - Nabavka novog putničkog kombi vozila za službenu upotrebu  

Konkursna dokumentacija za JNMV 17/2016 - Nabavka novog putničkog kombi vozila za službenu upotrebu 

Odluka o dodeli ugovora za JNMV 17/2016 - Nabavka novog putničkog kombi vozila za službnu upotrebu  

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 17/2016 - Nabavka novog putničkog kombi vozila za službenu upotrebu    

 

 

 Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 18/2016- Nabavka opreme za održavanje higijene 

 Konkursna dokumentacija za JNMV 18/2016 - Nabavka opreme za održavanje higijene  

 Pitanja i odgovori za JNMV 18/2016 - Nabavka opreme za održavanje higijene 

 Pitanja i ogovori za JNMV 18/2016 - Nabavka opreme za održavanje higijene 

 Pitanja i odgovori za JNMV 18/2016 - Nabavka opreme za održavanje higijene  

 Odluka o dodeli ugovora za JNMV 18/2016 - Nabavka opreme za održavanje higijene 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 18/2016 

 

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 19/2016 - Tekuće održavanje hidrantske mreže i sanacija sanitarnih čvorova na intenzivnom i poluintenzivnom delu u RJ Aleksinac 

Konkursna dokumentacija za JNMV 19/2016 

Odluka o dodeli ugovora za JNMV 19/2016 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 19/2016 

 

 

 

                                                 Javne nabavke 2015.god

 

 

 - Poziv za podnošenje ponuda za JNVV 1/2015 - Nabavka namirnica za pripremanje hrane 

   Konkursna dokumentacija za JNVV 1/2015 - Nabavka namirnica za pripremanje hrane

   Izmena br.1 Konkursne dokumentacije za JNVV 1/2015 - Nabavka namirnica za pripremanje hrane

   Izmena br.2 Konkursne dokumentacije za JNVV 1/2015 - Nabavka namirnica za pripremanje hrane   

   Konkursna dokumentacija za JNVV 1/2015 - Nabavka namirnica za pripremanje hrane-sa izmenama br.1 i br.2 

   Pitanja i odgovori ya JNVV 1/2015 - Nabavka namirnica za pripremanje hrane

  Obaveštenje o obustavi postupka JNVV 1/2015- Partija 5 - Sveže mleko i mlečni proizvodi 

  Obaveštenje o obustavi postupka JNVV 1/2015-Partija 11 - Kolonijalna roba

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNVV 1/2015 - Partija 18 - sušeno povrće i voće

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNVV 1/2015 - Partija 14 - sveže povrće  

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNVV 1/2015 - Partija 13 - sveže južno voće 

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNVV 1/2015 - Partija 9 - Jaja 

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNVV 1/2015 - Partija 17 - smrznuto povrće 

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNVV 1/2015 - Partija 6 - hleb

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNVV 1/2015 - Partija 8 - masnoće 

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNVV 1/2015 - Partija 4 - riba 

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNVV 1/2015 - Partija 12 - Sveže domaće voće 

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNVV 1/2015 - Partija 19 - alkoholna i bezalkoholna pića

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNVV 1/2015 - partija 15 - konzervirano povrće  

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNVV 1/2015 - partija 16 - konzervirano voće  

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNVV 1/2015 - partija 10 - med

  Obaveštenje o zaaključenom ugovoru JNVV 1/2015 - partija 7 - brašno i prerađevine od brašna

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNVV 1/2015 - partija 3 - pileće meso i iznutrice

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNVV 1/2015 - partija 2 - suhomesnati proizvodi i prerađevine od mesa

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNVV 1/2015 - partija 1 - sveže meso  

  

Obavestenje o zakljucenog ugovoru JNVV 1/2015 - partija 5 - sveze mleko i mlecni proizvodi 

 

 

 

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNVV 1/2015-partija 11-kolonijalna roba

 

 

                                                                      ***

Poziv za podnošenje ponuda za JNVV 2/2015 - Sredstva za održavanje higijene 

  

Konkursna dokumentacija za JNVV 2/2015 - Sredstva za održavanje higijene 

 

 

 

   Izmena br.1 Konkursne dokumentacije za JNVV 2/2015 - SRedstva za održavanje higijene

   Pitanja i odgovori za JN VV 2/2015 - Sredstva za održavanje higijene 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3- Sredstva za ličnu higijenu korisnika-dezinfekcione maramice 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2-Pelene za korisnike 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru -partija 4-Osveživači prostorija 

 Obaveštenje o zaključenju ugovora -partija 1-sredstva za održavanje higijene prostora i korisnika 

 

                                                                     ***

- Poziv za podnošenje ponuda za JNVV 3/2015 - Nabavka cigareta za korisnike

 Konkursna dokumentacija za JNVV 3/2015 - Nabavka cigareta za korisnike

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV 3/2015 - Nabavka cigareta za korisnike 

    

                                                                     ***

Poziv za podnošenje ponuda za JNVV 4/2015 - Isporuka električne energije 

 Konkursna dokumentacija za JNVV 4/2015 - Isporuka električne energije 

 Izmena konkursne dokumentacije br.1 za JNVV 4/2015 - Isporuka električne energije

 Izmena konkursne dokumentacije br.2 za JNVV 4/2015 - Isporuka električne energije  

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV 4/2015 - isporuka električne energije 

 

                                                                    ***

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 5/2015 - Nabavka goriva za vozila 

 Konkursna dokumentacija za JNMV 5/2015 - Nabavka goriva za vozila 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 5/2015 - Nabavka goriva za vozila 

 

                                                                    ***

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 6/2015 - Nabavka lekova i medicinskog materijala

  Konkursna dokumentacija za JNMV 6/2015 - Nabavka lekova i medicinskog materijala 

  Izmena br.1 Konkursne dokumentacije 6/2015 - Nabavka lekova i medicinskog materijala 

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN 6/2015 - Nabavka lekova i medicinskog materijala 

 

 

 

 

 

 

  Obaveštenje o zaključenju ugovora za JN 6/2015-partija 1-domaći lekovi

  Obaveštenje o zaključenju ugovora za JN 6/2015-partija 2-uvozni lekovi 

  Obaveštenje o zaključenju ugovora za JN 6/2015-partija3-sanitetski i medicinski materijal 

 

                                                                    ***

   

 - Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 7/2015 - Nabavka materijala za održavanje objekta

 Konkursna dokuemntacija za JNMV 7/2015 - Nabavka materijala za održavanje objekta 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-partija 1-Elektromaterijal

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2-Gvožđarko-bravarski, materijal crne metalurgije i za zavarivanje i šrafovsku robu 

Obaveštenje o zaključenom ugovora-partija 3-Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 4-Nabavka materijala za krečenje i farbanje 

 

                                                                   ***

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 8/2015 - Radovi na izradi betonskih staza, popločavanja i natkrivanja platoa u RJ Tešica 

Konkursna dokumentacija za JNMV 8/2015 - Radovi na izradi betonskih staza, popločavanja i natkrivanja platoa u RJ Tešica 

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JNMV 8/2015 - na str. 8  

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije JNMV 8/2015 - str.16  

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 8/2015 

 

 

                                                                   ***

- Javni Poziv za podnošenje ponuda za JNVV 9/2015 - Radovi na održavanju objekta : Partija 1 - Tekuće održavanje objekta u RJ Aleksinac

Partija 2 - Tekuće održavanje objekta u RJ Tešica 

 

Konkursna dokumentacija za JNVV 9/2015 - Radovi na održavanju objekta: Partija 1 - Tekuće održavanje u RJ Aleksinac, Partija 2 - Tekuće održavanje objekta u RJ Tešica

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JNVV 9/2015 - str. 16 

Izmena I dopune kinkuresne dokumentacije br.2 JNVV 9/2015 

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda ya JNVV 9/2015

Pitanja i odgovori vezani za JN br.9/2015 

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru-partija 1 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2 

 

 

                                                                  ***

 Konkursna dokumentacija za JNMV br. 10/2015 - Nabavka usluge osiguranja lica

 Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 10/2015 - Nabavka usluge osiguranja lica

 Pitanja i odgovori za JN br.10/2015 - Nabavka usluge osiguranja lica 

 Izmena br.1 Konkursne dokumentacije za JNMV br.10/2015 Nabavka usluge osiguranja lica

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JNMV 10/2015 Nabavka usluge osiguranja lica 

 Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN 10/2015 Nabavka usluge osiguranja lica 

 

 

                                              *** 

  Poziv za podnošenje ponuda za JNMV br.11/2015

  

Konkursna dokumentacija za JNMV br.11/2015-Izgradnja i montaža lifta u RJ Aleksinac 

 

     

 

 

 

 

  1 - Pitanja i odgovori za JN br. 11/2015 - Izgradnja i montaža lifta u RJ Aleksinac                                    

  2 - Pitanja i odgovori za JN br. 11/2015 - Izgradnja i montaža lifta u RJ Aleksinac          

  3 - Pitanja i odgovori za JN br. 11/2015 - Izgradnja i montaža lifta u RJ Aleksinac - ispravka

  

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za JN br.11/2015- Izgradnja i montaža lifta u RJ Aleksinac   

 

     

 

 

                                                                    ***

  Poziv za podnošenje ponuda za JNMV br. 12/2015 

  Konkursna dokumentacija za JNMV br. 12/2015 - Kupovina placa za izgradnju montažne kuće

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV br.12/2015 

  

 

 

                                                                   *** 

Poziv za podnošenje za JNMV br. 13/2015 - Izrada projektne dokumentacije i izgradnja stambenog objekta za realizaciju projekta u RJ Tešica

Konkursna dokumentacija za JNMV br. 13/2015 - Izrada projektne dokumentacije i izgradnja stambenog objekta za realizaciju projekta u RJ Tešica 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br.13/2015 

   

                                                                        ***

Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 14/2015 - Nabavka ogrevnog drveta 

Konkursna dokumentacija za JNMV br. 14/2015 - Nabavka ogrevnog drveta 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br. 14/2015 - Nabavka ogrevnog drveta   

Odluka o dodeli ugovora za JNMV br.14/2015 -Nabavka ogrevnog drveta 

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru br.14/2015-Nabavka ogrevnog drveta

 

                                                                 ***

Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 15/2015 - Nabavka uglja za ogrev 

Konkursna dokumentacija za JNMV br. 15/2015 - Nabavka uglja za ogrev 

Odluka o dodeli ugovora za JNMV br.15/2015 - Nabavka uglja za ogrev 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV br.15/2015 -Nabavka uglja za ogrev  

 

                                            ***

  Poziv za podnošenje ponuda za JN br.16/2015 - Radovi na pripremi terena za izgradnju kuce   

Konkursna dokumentacija za JNMV br.16/2015 - Radovi na pripremi terena za izgradnju kuće     

Odluka o dodeli ugovora u postupku JN br. 16/2015 - radovi na pripremi terena za izgradnju kuće

 

                                                                ***

Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 17/2015 - Nabavka službene odeće i HTZ opreme 

Konkursna dokumentacija za JNMV br. 17/2015 - Nabavka službene odeće i HTZ opreme  

Izmena br.1 Konkursne dokumentacije za JNMV br.17/2015 - Nabavka službene odeće i HTZ opreme 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JNMV br.17/2015-Nabavka službene odeće i HTZ opreme 

Odluka o dodeli Ugovora u postupku JNMV br. 17/2015 - nabavka službene odeće i HTZ opreme 

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za JNMV 17/2015 

 

                                              ***

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV br.18/2015 - Nabavka odeće, obuće i posteljine za korisnik

Konkursna dokumentacija za JNMV br.18/2015 - Nabavka odeće, obuće i posteljine za korisnike

Izmena br.1 Konkursne dokumentacije za JNMV br.18/2015 - Nabavka odeće, obuće i posteljine za korisnike 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JNMV br.18/2015 - Nabavka odeće, obuće i posteljine za korisnike 

Odluka o dodeli Ugovora u postupku JNMV br. 18/2015 - Nabavka odeće, obuće i posteljine za korisnike  

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za JNMV 18/2015 

 

                                             ***

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV br.19/2015 - Kapitalno održavanje kotlarnice u RJ Aleksinac 

Konkursna dokumentacija za JNMV br.19/2015 - Kapitalno održavanje kotlarnice u RJ Aleksinac 

Izmena br.1 Konkursne dokumentacije za JNMV br.19/2015 - Kapitalno održavanje kotlarnice u RJ Aleksinac 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JNMV br.19/2015 -Kapitalno održavanje kotlarnice u RJ Aleksinac 

Odluka o dodeli Ugovora za JNMV 19/2015-Kapitalno odrzavanje kotlarnice u RJ Aleksinac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 19/2015 

 

                                             ***

Poziv za podnošenje ponuda za JN br.20/2015 - Radivi na tekućem održavanju sanitarnih čvorova 

Konkursna dokumentacija za JN br.20/2015 - Radovi na tekućem održavanju sanitarnih čvorova 

Izmena br.1 Konkursna dokumentacija za JNMV br.20/2015 - Radovi na tekućem održavanju sanitarnih čvorova 

Odluka o dodeli Ugovora za JNMV 20/2015 - Radovi na tekucem odrzavanju sanitarnih cvorova 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 20/2015 

 

                                              ***

 

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV br.21/2015 - Radovi na izgradnji staze i ograde 

Konkursna dokumentacija za JNMV br.21/2015 - Radovi na izgradnji staze i ograde 

Izmena br.1 Konkursne dokumentacije za JNMV br.21  

Obaveštenje o Produženju roka za podnošenje ponuda za JNMV br.21/2015 

Odluka o dodeli Ugovora za JNMV 21/2015 - Radovi na izgradnji staze i ograde 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 21/2015 

 

                                                                   *** 

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV br. 22/2015 - Konverzija kotlarnice u Klubu za stara i odrasla lica 

Konkurna dokumentacija za JNMV br. 22/2015 - Konverzija kotlarnice u Klubu za stara i odrasla lica 

Odluka o dodeli Ugovora za JNMV br. 22/2015 - Konverzija kotlarnice u Klubu za stara i odrasla lica 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 22/2015 

 

                                               ***

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV br.23/2015- Nabavka, ugradnja i montaža nameštaja za opremanje stambenog objekta 

Konkursna dokumentacija za JNMV br.23/2015 - Nabavka, ugradnja i montaža nameštaja za opremanje stambenog objekta

Izmena Konkursne dokumentacije za JNMV br. 23/2015 - str.6, poz. 16 - Tepih 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JNMV br. 23/2015  

Odluka o dodeli ugovora za JNMV 23/2015

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JNMV 23-2015 

 

 

 

 

 

   

                                               ***

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV br.24/2015 - Nabavka, ugradnja i montaža električnih uređaja za opremanje stambenog objekta 

Konkursna dokumentacija za JNMV br.24/2015 - Nabavka, ugradnja i montaža električnih uređaja za opremanje stambenog objekta

Odluka o dodeli ugovora za JNMV 24/2015 

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za JN 24/2015 

 

 

                                                   ***

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV br. 25/2015 - Nabavka opreme za kuhinju, vešernicu i odeljenje

Konkursna dokumentacija za JNMV br. 25/2015 - Nabavka opreme za kuhinju, vešernicu i odeljenje  

Izmena br.1 za JNMV br.25/2015 - Nabavka opreme za kuhinju, vešernicu i odeljenje 

Odluka o dodeli ugovora za JNMV 25/2015 

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava 

Odluka o dodeli ugovora za JNMV  25/2015 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 25/2015 

 

                                                  ***

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV br. 26/2015 - Nabavka klima uređaja za odeljenje

Konkursna dokumentacija za JNMV br. 2672015 - Nabavka klima uređaja za odeljenje  

Izmena br.1 za JNMV 26/2015 - Nabavka klima uređaja za odeljenje 

Odluka o dodeli ugovora za JNMV 26/2015 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 26/2015 

 

                                                 ***

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV br.27/2015 - Osiguranje imovine

Konkursna dokumentacija za JNMV 27/2015 - Osiguranje imovine  

Odluka o dodeli ugovora za JNMV 27/2015 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JNMV 27-2015

 

 

 

                                                            Javne nabavke u 2014.god.

                                                    ********************* 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JN BR.27/2014 - OSIGURANJE IMOVINE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN BR.27/2014 - OSIGURANJE IMOVINE 

PITANJA I ODGOVORI VEZANI ZA JN BR.27/2014 - OSIGURANJE IMOVINE 

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JN BR.27/2014 - OSIGURANJE IMOVINE 

IZMENA I DOPUNA KONK.DOKUMENTACIJE ZA JN 27/2014-OSIGURANJE IMOVINE  

IZMENA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JN BR.27/2014 - OSIGURANJE IMOVINE

PITANJA I ODGOVORI BR.2 VEZANI ZA JN BR.27/2014 -OSIGURANJE IMOVINE 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA JN BR.27/2014 - OSIGURANJE IMOVINE 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JN BR.26/2014 - NABAVKA AUTOMOBILA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN BR. 26/2014 - NABAVKA AUTOMOBILA 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA ZA JN BR.26/2014 - NABAVKA AUTOMOBILA  

 

POZIV ZA  PODNOŠENJE PONUDA ZA JN BR.25/2014 - NABAVKA OPREME ZA VEŠERNICU 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN BR.25/2014 - NBAVKA OPREME ZA VEŠERNICU 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA JN BR.25/2014 -NABAVKA OPREME ZE VEŠERNICU  

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JN BR.24/2014 -NABAVKA OPREME ZA KUHINJU 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN BR.24/2014 - NABAVKA OPREME ZA KUHINJU 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU BR.24/2014 - NABAVKA OPREME ZA KUHINJU 

 

POZIV ZA  PODNOŠENJE PONUDA ZA JN BR.23/2014 - NABAVKA ADMINISTRATIVNE OPREME

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN BR.23/2014 - NABAVKA ADMINISTRATIVNE OPREME  

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA JN BR.23/2014 - NABAVKA ADMINISTRATIVNE OPREME  

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JN BR.22/2014 - NABAVKA TELEVIZORA ZA ODELJENJE 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN BR.22/2014 -NABAVKA TELEVIZORA ZA ODELJENJE  

PITANJA I ODGOVORI VEZANI ZA JN BR.22/2014 - NABAVKA TELEVIZORA ZA ODELJENJE  

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN BR.22/2014 - NABAVKA TELEVIZORA ZA ODELJENJE  

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JN BR.22/2014 -NABAVKA TELEVIZORA ZA ODELJENJE 

IZMENA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JN BR.22/2014 - NABAVKA TELEV IZORA ZA ODELJENJE 

 

PITANJA I ODGOVORI - BR.2 VEZANI ZA JN BR.22/2014 NABAVKA TELEVIZORA ZA ODELJENJE  

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE BR.2 - ZA JN BR.22/2014 - NABAVKA TELEVIZORA ZA ODELJENJE 

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA BR.2 ZA JN BR.22/2014 - NABAVKA TELEVIZORA ZA ODELJENJE  

IZMENA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA - BR.2 ZA JN BR.22/2014 - NABAVKA TELEVIZORA ZA ODELJENJE 

 

PITANJA I ODGOVORI - BR.3 VEZANI ZA JN BR.22/2014 - NABAVKA TELEVIZORA ZA ODELJENJE  

PITANJA I ODGOVORI - BR.4 VEZANI ZA JN BR.22/2014 -NABAVKA TELEVIZORA ZA ODELJENJE  

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU BR.22/2014 -NABAVKA TELEVIZORA ZA ODELJENJE 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JN BR.21/2014 - RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU HIDRANTSKE MREŽE 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN BR.21/2014 - RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU HIDRANTSKE MREŽE 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA JN BR.21/2014 - RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU HIDRANTSKE MREŽE  

 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JN BR.20/2014 - NABAVKA OPREME ZA KUHINJU

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN BR.20/2014- NABAVKA OPREME ZA KUHINJU 

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN BR.20/2014 - NABAVKA OPREME ZA KUHINJU 

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA- JN BR.20/2014 - NABAVKA OPREME ZA KUHINJU

PITANJA I ODGOVORI VEZANI ZA JN BR.20/2014 - NABAVKA OPREME ZA KUHINJU 

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA ZA JN BR.20/2014 NABAVKA OPREME ZA KUHINJU

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA - JN BR. 20/2014 - NABAVKA OPREME ZA KUHINJU   

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA ZA JN BR.20/2014 - NABAVKA OPREME ZA KUHINJU 

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA ZA JN BR.20/2014 - NABAVKA OPREME ZA KUHINJU 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JN BR.19/2014-RADOVI NA UREĐENJU EKONOMSKOG DELA DVORIŠTA I SKLADIŠTA ZA OGREV U RJ TEŠICA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN BR.19/2014 - RADOVI NA UREĐENJU EKONOMSKOG DELA DVORIŠTA I SKLADIŠTA ZA OGREV U RJ TEŠICA 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORA ZA JN BR.19/2014 - RADOVI NA UREĐENJU EKONOMSKOG DELA DVORIŠTA I SKLADIŠTA ZA OGREV U RJ TEŠICA 

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU BR.4/2014-NABAVKA SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE, PARTIJA 1-PELENE

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JN.BR.17/2014 - NABAVKA ODEĆE, OBUĆE I POSTELJINE ZA KORISNIKE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV BR.17/2014 -NABAVKA ODEĆE, OBUĆE I POSTELJINE ZA KORISNIKE 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUĆENOM UGOVORU BR.17/2014 - NABAVKA ODEĆE, OBUĆE I POSTELJINE ZA KORISNIKE 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JN BR.18/2014 - NABAVKA SLUŽBENE ODEĆE I HTZ OPREME 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV BR.18/2014 - NABAVKA SLUŽBENE ODEĆE I HTZ OPREME

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN BR. 18/2014 - NABAVKA SLUŽBENE ODEĆE HTZ OPREME (2) 

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN BR. 18/2014 - NABAVKA SLUŽBENE ODEĆE I HTZ OPREME   

PITANJA I ODGOVORI VEZANI ZA JN BR.18/2014 - NABAVKA SLUŽBENE ODEĆE I HTZ OPREME 

PITANJA I ODGOVORI VEZANI ZA JN BR. 18/2014 - NABAVKA SLUŽBENE ODEĆE I HTZ OPREME

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA   

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA ZA JN BR.18/2014 - NABAVKA SLUŽBENE ODEĆE I HTZ OPREME 

 

PITANJA VEZANA ZA KONKURSNU DOKUMENTACIJU JN BR.16 - NABAVKA OPREME ZA VEŠERNICU

ODGOVOR VEZAN ZA KONKURSNU DOKUMENTACIJU JN BR.16 - NABAVKA OPREME ZA VEŠERNICU  

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU JN BR.13/2014 -RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA - sanacija obora, prostora za skladištenje ogreva i prostora za sušenje veša

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU JN BR.14/2014 - PRIPREMA PROSTORA ZA IZGRADNJU MONTAŽNE KUĆE-RUŠENJE STARE ZGRADE I ČIŠĆENJE TERENA I IZRADA OGRADE I KAPIJE

    

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JNMV br. 15/2014    

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE JN BR. 15/2014 - MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI, KERAMIČKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI - str. 5. i 11.

 

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE JN BR.16/2014 - NABAVKA OPREME ZA VEŠERNICU- str.10 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JN BR.16/2014 - NABAVKA OPREME ZA VEŠERNICU

POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA JN BR.16/2014 - NABAVKA OPREME ZA VEŠERNICU

OBAVESTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU JN BR.16/2014 - NABAVKA OPREME ZE VEŠERNICU 

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JN br. 15/2014 - MOLERSKO-FARBARSKI, KERAMIČKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JN br. 15/2014 - MOLERSKO-FARBARSKI, KERAMIČKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU JN BR.15/2014 - MOLERSKO-FARBARSKI, KERAMIČKI I PODOPOLAGAČKI RADOV

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU JN br. 2/2014 - NAMIRNICE ZA PRIPREMAN JE HRANE - PARTIJA 17 - smrznuto povrće

 

 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU JN br. 2/2014 - NAMIRNICE ZA PRIPREMANJE HRANE - PARTIJA 18 - sušeno povrće i voće

 

 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU JN br. 2/2014 - NAMIRNICE ZA PRIPREMANJE HRANE - PARTIJA 19 - alkoholna i bezalkoholna pića

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU JNMV br.3/2014 - Nabavka, isporuka i montaža opreme za signalizaciju SOS - pozivi

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU JNMV br.4/2014 - NABAVKA KREVETA ZA KORISNIČKE SOBE


OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JN br. 5/2014 - Nabavka lekova i medicinskog materijala

 

 IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE JN br.5/2014 - NABAVKA LEKOVA I MEDICINSKOG MATERIJALA str.10 i 29 (hidrogen)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JNMV br. 8/2014 - Molersko-farbarski, keramički i podopolagački radovi  

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV br. 8/2014 - Molersko-farbarski, keramički i podopolagački radovi

  

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JNMV br. 7/2014 - Nabavka administrativnog materijala

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV br. 7/2014 - Nabavka administrativnog materijala

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV br. 6/2014 - nabavka materijala za održavanje objekta 

 

 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JNMV br. 6/2014 - nabavka materijala za održavanje objekta 

  

OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JNMV br. 5/2014 - nabavka lekova i medicinskog materijala 

POZIV

 

ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JNMV br. 5/2014 - nabavka lekova i medicinskog materijala

 

 

 

 

 

   

 

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV br.5/2014 - nabavka lekova i medicinskog materijala

   

 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNVV br. 4/2014 - Sredstva za održavanje higijene

 JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA u otvorenom postupku JNVV br. 4/2014 - sredstva za održavanje higijene

 

 IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE JN br. 2/2014 - Nabavka dizel električnih agregata - str.24

 

 IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE JN br. 4/2014 - Nabavka kreveta za korisničke sobe - str. 5 i 7

 

 IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE JN br.3/2014 - Nabavka, isporuka i montaža opreme za signalizaciju SOS pozivi - str.6,9,11 i 17

 

 IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE JNVV br.2/2014 - namirnice za pripremanje hrane - str.13

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA  br. 4/2014- Nabavka kreveta za korisničke sobe

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA br.4/2014-Nabavka kreveta za korisničke sobe

     

KONKURSNA DOKUMENTACIJA BR. 3/2014 - Nabavka, isporuka i montaža opreme za signalizaciju SOS - pozivi

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA br. 3/2014 - Nabavka, isporuka i montaža opreme za signalizaciju SOS - pozivi

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV br. 2/2014 - nabavka dizel el. agregata

 

 JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA br. 2/2014 - nabavka dizel el. agregata

 

 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNVV br. 3/2014 - cigarete za korisnike III klase  

 

 JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - za cigarete za korisnike

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - isporuka goriva za vozila

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - za namirnice za pripremanje hrane JNVV br. 2/2014

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNVV br.2/2014 - namirnice za pripremanje hrane

 

Позив за подношење понуда - горива за возила


Konkursna dokumentacija-JNMV br. 1-2014 -  goriva za vozila

 

JAVNA NABAVKA - 47 - USLUGE OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA - OBAVEZNO AUTO OSIGURANJE

 

JAVNA NABAVKA - 46 - USLUGE OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA - KASKO

 

JAVNA NABAVKA - 44 - USLUGE OSIGURANJA IMOVINE

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU O ISPORUCI  ZAŠTITNE OBUĆE I ODEĆE ZA RADNIKE

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU O ISPORUCI ODEĆE I POSTELJINE ZA KORISNIKE

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU O ISPORUCI OBUĆE ZA KORISNIKE

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU O ISPORUCI OPREME ZA VEŠERNICU I KUHINJU

 

 JAVNA NABAVKA - 41 - INVENTAR ZA KUHINJU -  IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE 

 

JAVNA NABAVKA - 43 - IZRADA PROKJEKTA DOGRADNJE OBJEKTA   

 

JAVNA NABAVKA - 42 - IZVOĐENJE RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA U RJ ALEKSINAC

   

 JAVNA NABAVKA - 41 - INVENTAR ZA KUHINJU

 

 OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA ZA PODNOSENJE PONUDA U POSTUPCIMA JNMV BR. 37/13; BR.38/13 I BR.39/13

 

 JAVNA NABAVKA - 39 - ZAŠTITNA ODEĆA I OBUĆA ZA RADNIKE

 

 JAVNA NABAVKA - 38 - ODEĆA I POSTELJINA ZA KORISNIKE

 

 JAVNA NABAVKA - 37 - OBUĆA ZA KORISNIKE

 

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU O NABAVCI UGLJA 

 

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU O NABAVCI DRVA

 

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA - JAVNA NABAVKA 36 - NABAVKA OPREME ZA VEŠERNICU I KUHINJU

 

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU O SANACIJI VESERNICE

 

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU O NABAVCI ELEKTROMATERIJALA

 

JAVNA NABAVKA - 32 - DRVA

 

JAVNA NABAVKA - 33 - UGALJ 

 

JAVNA NABAVKA - 34 - RADOVI NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU - I FAZA RADOVA - ODSISAVANJE VAZDUHA

 

JAVNA NABAVKA - 35 - RADOVI NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU - II FAZA RADOVA - UBACIVANJE VAZDUHA 

 

JAVNA NABAVKA - 36 - IZMENE I DOPUNE

    

JAVNA NABAVKA - 36 - NABAVKA OPREME ZA VEŠERNICU I KUHINJU