^ Back to Top

Ministarstvo logo

LOGO

otvorena kapija baner

Извештаји

Извештај о испитивању тржишта - Услуга сечења сувих грана у РЈ Алексинац и РЈ Тешица

Извештаји о испитивању тржишта - Услуга прегледа и испитивања исправности против паничне расвете, уземљење лифта и ел. инсталација за заштиту од статичког електрицитета

Извештаји о испитивању тржишта - Димничарске услуге

Извештаји о испитивању тржишта - Услуга одржавања рачунара и рачунарске мреже

Извештај о испитивању тржишта - Набавка батерија за електричну дизалицу

Извештај о испитивању тржишта - Софтвер за обраду зарада

Извештај о испитивању тржишта - Одржавање сајта Установе

Извештај о испитивању тржишта - Софтвер за књиговодствену евиденцију

Извештај о испитивању тржишта - Услуга одржавања програма за кадровску евиденцију и фактурисање здравствених услуга

Извештај о испитивању тржишта - Услуга из области заштите од пожара

Извештај о испитивању тржишта - Услуга техничких прегледа возила ГЦ "Јеленац" Алексинац

Извештај о испитивању тржишта - Услуга одржавања и прегледа система за дојаву пожара у РЈ Алексинац и РЈ Тешица

Извештај о испитивању тржишта - Преглед и одржавање УГИ

Извештај о испитивању тржишта - Услуга контроле ПП апарата и хидраната

Извештај о испитивању тржишта - Услуга осигурања имовине