^ Back to Top

Ministarstvo logo

LOGO

otvorena kapija baner

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ 11/2019 - Радови на ремонту електричних ормана и замени дотрајалих електричних инсталација - поновљени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ЈНМВ 10/2019 - III фаза реконструкције и адаптације помоћног објекта у РЈ Тешица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ЈНМВ 9/2019 - Набавка медицинског и санитетског материјала

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ЈНМВ 8/2019 - Набавка лекова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

ЈНМВ 7/2019 - Набавка горива за возила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ЈНМВ 4/2019 - Радови на ремонту електричних ормана и замени дотрајалих електричних инсталација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

_______________________________________________________________________________________

ЈНМВ 1/2019 - Услуга осигурања имовине

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________