^ Back to Top

Ministarstvo logo

LOGO

otvorena kapija baner

Јавне набавке мале вредности

_______________________________________________________________________________________

ЈНМВ 1/2019 - Услуга осигурања имовине

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

_______________________________________________________________________________________