^ Back to Top

Ministarstvo logo

LOGO

otvorena kapija baner

Извештаји

Извештај о испитивању тржишта - Периодични лекарски прегледи запослених

Извештај о испитивању тржишта - Димничарске услуге

Извештај о испитивању тржишта - Услуге прегледа и испитивања исправности против паничне расвете, громобранске инсталације, уземљење лифта и електричних инсталација за заштиту од статичког електрицитета

Извештај о испитивању тржишта - Услуга одржавања софтвера за потребе служби

Извештај о испитивању тржишта - Услуга одржавања софтвера за обраду зарада

Извештај о испитивању тржишта - Услуга из области заштите од пожара

Извештај о испитивању тржишта - Услуга техничких прегледа возила

Извештај о испитивању тржишта - Услуга одржавања и прегледа система за дојаву пожара у РЈ Алексинац и РЈ Тешица

Извештај о испитивању тржишта - Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација

Извештај о испитивању тржишта - Услуга из области безбедности и заштите здравља

Извештај о испитивању тржишта - Услуга из области заштите од пожара - контрола пп апарата