^ Back to Top

Ministarstvo logo

LOGO

otvorena kapija baner

Извештаји

Измена извештаја о испитивању тржишта - Набавка канцеларијског материјала и тонера

Извештај о испитивању тржишта - Набавка канцеларијског материјала и тонера

Извештаj о испитивању тржишта - Услуга редовног месечног одржавања лифта

Извештај о испитивању тржишта - Услуга одржавања софтвера за видео надзор

Извештај о испитивању тржишта - Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције

Извештај о испитивању тржишта - Услуга прања возила

Извештај о испитивању тржишта - Вулканизерске услуге

Извештај о испитивању тржишта - Периодични прегледи запослених

Извештај о испитивању тржишта - Услуга поправке хидрантске мреже у РЈ Алексинац и РЈ Тешица

Извештај о испитивању тржишта - Аутолимарске услуге на возилима Установе

Извештај о испитивању тржишта - Услуге прегледа и испитивања и исправности против паничне расвете, уземљење лифта и електричних инсталација за заштиту од статичког електрицитета

Извештај о испитивању тржишта - Радови на отклањању оштећења - појава влаге у РЈ Алексинац

Извештај о испитивању тржишта - Услуга из области заштите од пожара

Извештај о испитивању тржишта - Услуга техничких прегледа возила

Извештај о испитивању тржишта - Услуга одржавања и прегледа система  за дојаву пожара  у РЈ Алексинац и РЈ Тешица

Извештај о испитивању тржишта - Услуга прегледа унутрашњих гасних инсталација са издавањем извештаја и текуће одржавање УГИ

Извештај о испитивању тржишта - Услуге из области безбедности и заштите здравља

Извештај о испитивању тржишта - Услуга контроле ПП апарата