^ Back to Top

РАДНА ЈЕДИНИЦА АЛЕКСИНАЦ:

018-4804-012

018-4804-981

018-4800-176

РАДНА ЈЕДИНИЦА ТЕШИЦА:

018-4845-049

018-4845-404

Извештаји

Извештај о испитивању тржишта - Услуга мобилне телефоније

Извештај о испитивању тржишта - Услуга редовног, месечног одржавања лифта

Извештај о испитивању тржишта - Набавка горива за возила

Извештај о испитивању тржишта - Лекарски прегледи запослених

Извештај о испитивању тржишта - Услуга дератизације, дезинсекције и дезинфекције

Извештај о испитивању тржишта - Димничарске услуге

Извештај о испитивању тржишта - Набавка канцеларијског материјала и тонера

Извештај о испитивању тржишта - Услуга прегледа и испитивања исправности противпаничне расвете, уземљење лифта и електричних инсталација за заштиту од статичког електрицитета

Извештај о испитивању тржишта - Технички преглед возила

Извештај о испитивању тржишта - Контрола система за дојаву пожара

Извештај о испитивању тржишта - Усалуга у области заштите од пожара

Извештај о испитивању тржишта - Набавка материјала за посебне намене

Извештај о испитивању тржишта - Услуга контроле ПП апарата и хидраната

Извештај о испитивању тржишта - Услуга кабловске телевизије

Извештај о испитивању тржишта - Набавка грејача

Извештај о испитивању тржишта - Услуга одржавања гасних инсталација

Извештај о испитивању тржишта - Услуга испитивања вентила сигурности

Извештај о испитивању тржишта - Услуга из области безбедности и заштите здравља