^ Back to Top

РАДНА ЈЕДИНИЦА АЛЕКСИНАЦ:

018-4804-012

018-4804-981

018-4800-176

РАДНА ЈЕДИНИЦА ТЕШИЦА:

018-4845-049

018-4845-404

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. измена - Позив за прикупљање понуда - Услуга одржавања водоводне и канализационе мреже

Позив за прикупљање понуда - Услуга одржавања водоводне и канализационе мреже

Позив за прикупљање понуда - Услуга прегледа и испитивања електричних инсталација

Позив за прикупљање понуда - Димничарске услуге

Позив за прикупљање понуда - Услуга одржавања софтвера за праћење евиденције корисника

Позив за прикупљање понуда - Услуге прегледа и испитивања против поник расвете , громобранске инсталације, уземљење лчифта и електричних инсталација за заштиту од статичког електрицитета

Позив за прикупљање понуда - Услуга испитивања услова радне околине

Позив за прикупљање понуда - Услуга у области заштите од пожара

Позив за прикупљање понуда - Набавка материјала за пољопривреду

Позив за прикупљање понуда - Услуга одржавања софтвера  за обраду зарада

Позив за прикупљање понуда - Услуга одржавања софтвера за књиговодствену евиденцију

Позив за прикупљање понуда - Услуга одржавања софтвера за кадровску евиденцију и фактурисање здравствених услуга

Позив за прикупљање понуда - Услуга одржавања сајта Установе

Позив за прикупљање понуда - Технички прегледи возила Установе

Позив за прикупљање понуда - Услуга одржавања и прегледа система за дојаву пожара у РЈ Алексинац и РЈ Тешица

Позив за прикупљање понуда - Услуга поправке ПВЦ столарије

Позив за прикупљање понуда - Контрола ПП апарата и хидраната

Позив за прукупљање понуда - Услуга прегледа унутрашњих гасних инсталација

Позив за прикупљање понуда - Услуга одржавања расхладне опреме

Позив за прикупљање понуда - Услуга испитивања вентила сигурности

Позив за прикупљање понуда - Услуга осигурања имовине

Позив за прикупљање понуда - Услуге у области безбедности и заштите на раду