^ Back to Top

РАДНА ЈЕДИНИЦА АЛЕКСИНАЦ:

018-4804-012

018-4804-981

018-4800-176

РАДНА ЈЕДИНИЦА ТЕШИЦА:

018-4845-049

018-4845-404

Извештај о испитивању тржишта - ХТЗ опрема, радна одећа и обућа за запослене

Извештај о испитивању тржишта - Одећа и обућа за кориснике

Извештај о испитивању тржишта - Постељина, ћебад и штеп дека

Извештај о испитивању тржишта - Душеци и навлака за душеке

Извештај о испитивању тржишта - Услуга мерења емисије штетних гасова у котларници

Извештај о испитивању тржишта - Набавка гума за ауто

Извештај о испитивању тржишта - Набавка канцеларисјког материјала

Извештај о испитивању тржишта - Услуга редовног месечног одржавања лифта

Извештај о испитивању тржишта - Гориво за возила

Извештај о испитивању тржишта - Дрва

Извештај о испитивању тржишта - Угаљ

Извештај о испитивању тржишта - Мобилна телефонија

Извештај о испитивању тржишта - Тонери

Извештај о испитивању тржишта - Осигурање запослених

Извештај о испитивању тржишта - Рачунарска опрема

Извештај о испитивању тржишта - Периодични лекарски прегледи запослених

Извештај о испитивању тржишта - Услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције

Извештај о испитивању тржишта - Набавка заштитне опреме

Извештај о испитивању тржишта - Поправка кровне конструкције и замена хоризонталних и вертикалних олука

Извештај о испитивању тржишта - Набавка акумулатора

Извештај о испитивању тржишта - Услуга прегледа и испитивања исправности противпаничне расвете, уземљење лифта, електричних инсталација за заштиту од статичког електрицитета и громобранске инсталације

Извештај о испитивању тржишта - Услуга испитивања електричних инсталација

Извештај о испитивању тржишта - Димничарске услуге

Извештај о испитивању тржишта - Услуга испитивања услова радне околине

Извештај о испитивању тржишта - Услуга у области заштите од пожара

Извештај о испитивању тржишта - Услуга техничких прегледа возила

Извештај о испитивању тржишта - Услуга одржавања сајта

Извештај о испитивању тржишта - Софтвер за кадровску евиденцију и фактурисање здравствених услуга

Извештај о испитивању тржишта - Софтвер за обраду зарада

Извештај о испитивању тржишта - Софтвер за књиговодствену евиденцију

Извештај о испитивању тржишта - Одржавање и преглед система за дојаву пожара

Извештај о испитивању тржишта - Услуга поправке ПВЦ столарије

Извештај о испитивању тржишта - Контрола ПП апарата и хидраната

Извештај о испитивању тржишта - Услуга прегледа и одржавања УГИ

Извештај о испитивању тржишта - Услуга безбедности и заштите здравља

Извештај о испитивању тржишта - Услуга одржавања расхладне опреме

Извештај о испитивању тржишта - Услуга осигурања имовине

Извештај о испитивању тржишта - Услуга испитивања вентила сигурности