^ Back to Top

РАДНА ЈЕДИНИЦА АЛЕКСИНАЦ:

018-4804-012

018-4804-981

018-4800-176

РАДНА ЈЕДИНИЦА ТЕШИЦА:

018-4845-049

018-4845-404

2021.

 
 
 
 
 
 
 

Извештај о ипитивању тржишта - Услуге мобилне телефоније

Извештај о испитивању тржишта - Радови на текућем одржавању објекта у РЈ Алексинац и РЈ Тешица

Извештај о испитивању тржишта - Набавка материјала за уређење дворишта

Извештај о испитивању тржишта - Набавка горива за возила

Извештај о испитивању тржишта - Услуга осигурања запослених

Извештај о испитивању тржишта - Услуге дератизације, дезинсекције и дефинфекције

Извештај о испитивању тржишта - Периодични лекарски прегледи запослених

Извештај о испитивању тржишта - Услуга прања возила

Извештај о испитивању тржишта - Вулканизерске услуге

Извештај о испитивању тржишта - Услуга одржавања видео надзора

Измена извештаја о испитивању тржишта - Услуга сечења сувих грана у РЈ Алексинац и РЈ Тешица

Извештај о испитивању тржишта - Услуга ремонта разводног ормара у РЈ Алексинац

Извештах о испитивању тржишта - Услуга одвоза шута и довоза тиње

Извештај о испитивању тржишта - Услуга сечења сувих грана у РЈ Алексинац и РЈ Тешица

Извештаји о испитивању тржишта - Услуга прегледа и испитивања исправности против паничне расвете, уземљење лифта и ел. инсталација за заштиту од статичког електрицитета

Извештаји о испитивању тржишта - Димничарске услуге

Извештаји о испитивању тржишта - Услуга одржавања рачунара и рачунарске мреже

Извештај о испитивању тржишта - Набавка батерија за електричну дизалицу

Извештај о испитивању тржишта - Софтвер за обраду зарада

Извештај о испитивању тржишта - Одржавање сајта Установе

Извештај о испитивању тржишта - Софтвер за књиговодствену евиденцију

Извештај о испитивању тржишта - Услуга одржавања програма за кадровску евиденцију и фактурисање здравствених услуга

Извештај о испитивању тржишта - Услуга из области заштите од пожара

Извештај о испитивању тржишта - Услуга техничких прегледа возила ГЦ "Јеленац" Алексинац

Извештај о испитивању тржишта - Услуга одржавања и прегледа система за дојаву пожара у РЈ Алексинац и РЈ Тешица

Извештај о испитивању тржишта - Преглед и одржавање УГИ

Извештај о испитивању тржишта - Услуга контроле ПП апарата и хидраната

Извештај о испитивању тржишта - Услуга осигурања имовине