^ Back to Top

Ministarstvo logo

LOGO

otvorena kapija baner

ЈНМВ 12/2020 - Набавка медицинског и санитетског материјала

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 11/2020 - Набавка лекова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор (1)

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о обустави поступка - Партија 2

Обавештење о обустави поступка - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 10/2020 Набавка материјала за одржавањe објекта

Позив за подношење понуда 

Конкурснa документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори (1)

Измена конкурсне документације (2)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о обустави поступка - Партија 2 и 4

Обавештење о обустави поступка - Партија 2 и 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

ЈНМВ 9/2020 Набавка службене одесе и ХТЗ опреме

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

ЈНМВ 7/2020 - Набавка горива за возила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори (2)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 6/2020 - Осигурање лица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 5/2020 - Набавка добара за грејање

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

ЈНМВ 1/2020 - Услуга осигурања имовине

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору