^ Back to Top

Ministarstvo logo

LOGO

otvorena kapija baner

 ЈНВВ 8/2020 - Средства за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

ЈНПП 4/2020 - Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда - Коре за питу, гибаницу и баклаву

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

ЈНВВ 3/2020 - Намирнице за припремање хране

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор 1

Питање и одговор 2

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о додели уговора - Партија 5

Одлука о додели уговора - Партија 6

Одлука о додели уговора - Партија 7

Одлука о додели уговора - Партија 8

Одлука о додели уговора - Партија 9

Одлука о додели уговора - Партија 10

Одлука о додели уговора - Партија 11

Одлука о додели уговора - Партија 12

Одлука о додели уговора - Партија 13

Одлука о додели уговора - Партија 14

Одлука о додели уговора - Партија 15

Одлука о додели уговора - Партија 16

Одлука о додели уговора - Партија 17

Одлука о додели уговора - Партија 18

Одлука о додели уговора - Партија 19

Обавештење о обустави поступка - Партија 7

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 10

Обавештење о закљученом уговору - Партија 16

Обавештење о закљученом уговору - Партија 6

Обавештење о закљученом уговору - Партија 8

Обавештење о закљученом уговору - Партија 11

Обавештење о закљученом уговору - Партија 12

Обавештење о закљученом уговору - Партија 19

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 9

Обавештење о закљученом уговору - Партија 17

Обавештење о закљученом уговору - Партија 18

Обавештење о закљученом уговору - Партија 14

Обавештење о закљученом уговору - Партија15

Обавештење о закљученом уговору - Партија 13

ЈНВВ 2/2020 - Набавка електричне енергије

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питање и одговор 1.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору