^ Back to Top

РАДНА ЈЕДИНИЦА АЛЕКСИНАЦ:

018-4804-012

018-4804-981

018-4800-176

РАДНА ЈЕДИНИЦА ТЕШИЦА:

018-4845-049

018-4845-404

2019.

ЈНМВ 21/2019 - Набавка материјала за одржавање Установе

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Парија 1

ЈНМВ 20/2019 - Инвестиционо одржавање Клуба за стара и одрасла лица - поновљени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 19/2019 - Набавка службене одеће и ХТЗ опреме

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 18/2019 - Инвестиционо одржавање Клуба за стара и одрасла лица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

ЈНМВ 17/2019 - Набавка медицинске опреме

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 16/2019 - Набавка опреме за вешерницу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 15/2019 - Набавка возила за потребе Установе

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 14/2019 - Осигурање лица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 13/2019 - Набавка добара за грејање

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - угаљ

Обавештење о закљученом уговору - дрва

ЈНМВ 12/2019 - Текуће одржавање објекта установе

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

1. измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

ЈНМВ 11/2019 - Радови на ремонту електричних ормана и замени дотрајалих електричних инсталација - поновљени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 10/2019 - III фаза реконструкције и адаптације помоћног објекта у РЈ Тешица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 9/2019 - Набавка медицинског и санитетског материјала

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 8/2019 - Набавка лекова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

ЈНМВ 7/2019 - Набавка горива за возила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 5/2019 - Средства за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ЈНМВ 4/2019 - Радови на ремонту електричних ормана и замени дотрајалих електричних инсталација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

_______________________________________________________________________________________

ЈНМВ 1/2019 - Услуга осигурања имовине

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________