^ Back to Top

РАДНА ЈЕДИНИЦА АЛЕКСИНАЦ:

018-4804-012

018-4804-981

018-4800-176

РАДНА ЈЕДИНИЦА ТЕШИЦА:

018-4845-049

018-4845-404

2018.

Услуга одржавања рачунара и рачунарске мреже

Набавка рачунарске опреме

Услуга мерења емисије штетних гасова у котларници

Набавка пропагандног материјала

Набавка термометра за потребе РЈ Алексинац

Набавка инвентара за кухињу

Услуге из области образовања, културе и спорта

Услуга организације кампа за потребе пројекта

Услуге превоза корисника и запослених на излете

Услуге поправке намештаја и тапетарске услуге

Набавка материјала за пољопривреду

Набавка материјала за радну и окупациону терапију

Набавка пића за клуб

Набавка пластичне амбалаже за одлагање медицинског отпада

Набавка материјала за терапију за потребе пројекта

Одржавање електричних инсталација

Одржавање водоводне и канализационе мреже

Канцеларијски материјал

Храна и освежење за учеснике пројекта

Услуге мобилне телефоније

Услуге превоза корисника  и запослених на излете

Одржавање опреме у кухињи

Посебна обука запослених за противпожарни заштиту

Димничарске услуге

Услуга одржавања софтвера за видео надзор

Услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције

Часописи и дневне новине за кориснике

Услуга одржавања возила

Услуга прања возила

Вулканизерске услуге

Набавка пропагандног материјала

Набавка материјала за радну и окупациону терапију

Услуге у области заштите од пожара - контрола пп апарата

Непредвиђени радови на одржавању објекта - чајна кухиња

Услуге у области заштите од пожара - заштита од пожара