^ Back to Top

Ministarstvo logo

LOGO

otvorena kapija baner

Списак радника

СПИСАК РАДНИКА ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА "ЈЕЛЕНАЦ" АЛЕКСИНАЦ КОЈИ СУ У РАДНОМ ОДНОСУ

 

СПИСАК РАДНИКА ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА "ЈЕЛЕНАЦ"

АЛЕКСИНАЦ

 

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ:

Р.бр.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

РАДНО МЕСТО

1.       

АЛИТОВИЋ ГОРДАНА

-  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

2.       

БЈЕЛЕТИЋ ВЕРА

– МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

3.       

БОГДАНОВИЋ ДРАГАН

– МАГАЦИОНЕР

4.       

БРАНКОВИЋ ИВАНА

- СЕРВИРКА

5.       

БРЉАК НИНА

– ХИГИЈЕНИЧАР

6.       

ВАЛЧИЋ АНКИЦА

– МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

7.       

ВАСИЋ СУЗАНА

– МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

8.       

ВЕЛИНОВИЋ ДРАГИЦА

– МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

9.       

ВЕЉКОВИЋ АЛЕКСАНДАР

– ХИГИЈЕНИЧАР

10.   

ВЕЉКОВИЋ СЛАЂАНА

– МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

11.   

ВЕСЕЛИНОВИЋ БИЉАНА

– МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

12.   

ВЕСЕЛИНОВИЋ ДРАГАН

– ДИРЕКТОР

13.   

ВУЛИЋ СТАНИСАВА

– КЊИГОВОЂА

14.   

ГАЧЕВИЋ СЛАЂАНА

– ДИЈЕТЕТИЧАР

15.   

ГОЛУБОВИЋ ДРАГАНА

– НЕГОВАТЕЉ

16.   

ГОЦИЋ ВЕСНА

– ГЛ. МЕД. СЕСТРА АЛЕКСИНАЦ

17.   

ДИМИТРИЈЕВИЋ ДАНИЈЕЛА

– ПРАЉА

18.   

ДИМИТРИЈЕВИЋ МИРОСЛАВ

– СЕРВИР

19.   

ДИМИТРИЈЕВИЋ СНЕЖАНА

– НЕГОВАТЕЉ

20.   

ДОЈЧИНОВИЋ ВЕСНА

– НЕГОВАТЕЉ

21.   

ЂОКИЋ ЛОЛИТА

– МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

22.   

ЂОКИЋ МАРИНА

– ХИГИЈЕНИЧАР

23.   

ЂОКИЋ НЕНАД

– КУВАР

24.   

ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАН

– МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР

25.   

ЂОРЂЕВИЋ СЛАВОЉУБ

– ХИГИЈЕНИЧАР

26.   

ЂУРЂЕВИЋ САША

– РАДНИ ТЕРАПЕУТ

27.   

ЕРЦЕГОВИЋ БРАТИСЛАВ

– РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА

28.   

ЕРЦЕГОВИЋ СЛОБОДАНКА

– КУВАР

29.   

ЗАВИШИЋ МИЛЕНА

– ДОМАЋИЦА КЛУБА

30.   

ЗАВИШИЋ НЕНАД

– МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР

31.   

ЗЕМЉАК СЛОБОДАНКА

– НЕГОВАТЕЉ

32.   

ИЛИЋ ЗОРИЦА

– ПРАЉА

33.   

ИЛИЋ ЈАСМИНКА

– МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

34.   

ДР ИЛИЋ МАРИЈА

– ЛЕКАР У ОДЕЉЕЊУ У АЛЕКСИНЦУ

35.   

ИЛИЋ МИЛЕНА

– ПОРТИР-ТЕЛЕФОНИСТА

36.   

ЈОВАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА

– ХИГИЈЕНИЧАР

37.   

ЈОВАНОВИЋ ЈЕЛЕНА

– ПСИХОЛОГ

38.   

ЈОВАНОВИЋ МИХАЕЛА

– ХИГИЈЕНИЧАР

39.   

ЈОВИЋ МАРИНА

– МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

40.   

КАЖИЋ МИЛОШ

– РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА

41.   

КОСТАДИНОВ ТАТИЈАНА

– ХИГИЈЕНИЧАР

42.   

КРИНИЦКА АННА

– АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК

43.   

КРСТИЋ ГОРАН

– РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА

44.   

КРСТИЋ МИЛЕНА

– РАДНИ ТЕРАПЕУТ

45.   

КУЛИЋ МИХАЈЛО

- КУВАР

46.   

КУЗМАНОВИЋ МИЛАН

– СЕРВИР

47.   

МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР

– КЊИГОВОЂА – ОБР.РАД.

48.   

МАРКОВИЋ ДАНИЦА

– НЕГОВАТЕЉ

49.   

МАРКОВИЋ ЉУБИЦА

– ГЛАВНИ КУВАР

50.   

МИЛЕНКОВИЋ ДЕЈАН

– ВОЗАЧ

51.   

МИЛЕНКОВИЋ МИЛЕНА

– НЕГОВАТЕЉ

52.   

МИЛЕНКОВИЋ ТАМАРА

– НЕГОВАТЕЉ

53.   

МИЛЕТИЋ АНА

– СЕРВИРКА

54.   

МИЛЕТИЋ ДРАГАНА

– СЕКРЕТАР

55.   

МИЛЕТИЋ ИВАНА

– ДЕФЕКТОЛОГ

56.   

МИЛИЋ ДАНИЦА

– НЕГОВАТЕЉ

57.   

МИЛИЋ ДРАГАН

– РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА

58.   

МИЛИЋ-МЛАДЕНОВИЋ ЗВЕЗДАНА                                           

– СОЦИЈАЛНИ РАДНИК

59.   

МИЛОВАНОВИЋ АДРИЈАНА

- НЕГОВАТЕЉ

60.   

МИЛОВАНОВИЋ СЛАЂАН

– ПОРТИР

61.   

МИЛОЈЕВИЋ ЉИЉАНА

– МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

62.   

МИЛОЈКОВИЋ МАРКО

- ХИГИЈЕНИЧАР

63.   

МИЉКОВИЋ САША

– МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР

64.   

МИРИЛОВИЋ ЉИЉАНА

– МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

65.   

МИТРОВИЋ СНЕЖАНА

– СЕРВИРКА

66.   

МИХАЈЛОВИЋ ЖИВИЦА

– ПРАЉА

67.   

МЛАДЕНОВИЋ МАРКО

– ПОРТИР

68.   

МОМЧИЛОВИЋ МИЛИЈАНА

– МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

69.   

НЕДЕЉКОВИЋ НЕНАД

– ПОРТИР

70.   

НЕСТОРОВИЋ РАЈКА

– НЕГОВАТЕЉ

71.   

НЕШИЋ ДРАГАН

– РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА

72.   

НЕШИЋ СНЕЖАНА

– БЛАГАЈНИК

73.   

НИКОЛИЋ ЗВОНКО

– ПОРТИР

74.   

НИКОЛИЋ ИВАНА

– ПРАЉА

75.   

НИКОЛОВСКИ НАДИЦА

–  ВЕШЕРКА

76.   

НОВКОВИЋ ДАНИЈЕЛА

– ХИГИЈЕНИЧАР

77.   

ПАВЛОВИЋ СНЕЖАНА

– НЕГОВАТЕЉ

78.   

ПАНТОВИЋ ЉИЉАНА

– РАДНИ ТЕРАПЕУТ

79.   

ПЕТКОВИЋ ГОРАН

– РУKОВОДИЛАЦ У RJ  ТЕШИЦA

80.   

ПЕТКОВИЋ-СТОЈАНОВИЋ ТАЊА                                   

– МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

81.   

ПЕТРОВИЋ ДИВНА

– ПОМОЋНИ КУВАР

82.   

ПЕТРОВИЋ ЗОРАН

– РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА

83.   

ПЕТРОВИЋ ЗОРИЦА

– СОЦИЈАЛНИ РАДНИК

84.   

ПЕТРОВИЋ СЛАВИША

– КУВАР

85.   

ПЕШИЋ АЛЕКСАНДРА

– ЛЕКАР У ОДЕЉЕЊУ У ТЕШИЦИ

86.   

ПЕШИЋ САША

– ПОРТИР

87.   

ПЕШИЋ СИЛВАНА

– СЕРВИРКА

88.   

ПОПОВИЋ ВЕСНА

– НЕГОВАТЕЉ

89.   

РАДИВОЈЕВИЋ ЖИВИЦА

– НЕГОВАТЕЉ

90.   

РАДИСАВЉЕВИЋ РАДЕ

– СЕРВИР

91.   

РАДОСАВЉЕВИЋ ДРАГИЦА                                 

– МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

92.   

РАЈКОВИЋ МИЛАН

- НАБАВЉАЧ

93.   

РАКИЋ ДАНИЈЕЛА

– НЕГОВАТЕЉ

94.   

РАНЂЕЛОВИЋ ДРАГОСЛАВ                                

– РУК. ОБЈЕКТА У АЛЕКСИНЦУ

95.   

РУСИМОВИЋ ИВАНА

– НЕГОВАТЕЉ

96.   

САВИЋ МАРИЈА

– ХИГИЈЕНИЧАР

97.   

САВИЋ СИЛВАНА

– СЕРВИРКА

98.   

СИМОНОВИЋ ИВАНА

-  НЕГОВАТЕЉ

99.   

СМИЉКОВИЋ СВЕТЛАНА

– ХИГИЈЕНИЧАР

100.                       

СТАНКОВИЋ ЈАСМИНКА

– МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

101.                       

СТАНКОВИЋ ЛЕЛИЦА

– ХИГИЈЕНИЧАР

102.                       

СТАНКОВИЋ ЛЕТИЦА

– НЕГОВАТЕЉ

103.                       

СТАНКОВИЋ СЛАЂАНА

– ПРАЉА

104.                       

СТАНКОВИЋ-СТОЈАНОВИЋ МАРИЈА                        

– АДМ.РАД.-СЛУЖБЕНИК ЗА ЈН

105.                       

СТАНОЈЕВИЋ МАЈА

– СЕРВИРКА

106.                       

СТАНОЈКОВИЋ СОЊА

– РАДНИ ТЕРАПЕУТ

107.                       

СТЕВАНОВИЋ ВЕСНА

– МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

108.                       

СТОЈАНОВИЋ САРАЈЕВКА

– ГЛАВНА МЕД. СЕСТРА ОД. ТЕШИЦА

109.                       

СТОЈАНОВИЋ СЛАЂАНА

– НЕГОВАТЕЉ

110.

СТОШИЋ ДАРИНКА

– КУВАР

111.

СТОШИЋ ЈАСМИНА

– НЕГОВАТЕЉ

112.

ТОДОРОВИЋ ЈОВАНА

– МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

113.

ТОНЧИЋ СЛАЂАНА

– ХИГИЈЕНИЧАР

114.

ТРАЈКОВИЋ АНДРИЈАНА

– СЕРВИРКА

115.

ТРАЈКОВИЋ БИЉАНА

– СЕРВИРКА

116.

ТРИВУНАЦ СЛАВИЦА

– МАГАЦИОНЕР

117.

ЦВЕТКОВИЋ БИЉАНА

– МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

118.

ЦВЕТКОВИЋ ДРАГАНА

– ВЕШЕРКА

119.

ЦВЕТКОВИЋ СЛАВИША

– БЕРБЕРИН

120.

ЦЕНИЋ ВАЊА

– НЕГОВАТЕЉ

121.

ЦЕНИЋ ИВАН

– ПОРТИР

 

На одређено време:

  1. Тошић Ивана, руководилац финансијско-књиговодствене службе
  2. Живковић Светлана , хигијеничар - Радна јединица Тешица
  3. Марковић Татјана, хигијеничар - Радна јединица Алексинац
  4. Илић Бојан , радник на одржавању објекта - Радна јединица Тешица
  5. Величковић Јелена, хигијеничар - Радна јединица Тешица
  6. Анђелковић Данијела, хигијеничар - Радна јединица Тешица
  7. Живковић Радица, хигијеничар - Радна јединица Тешица
  8. Јовановић Наташа, неговатељ - Радна јединица Тешица
  9. Јовановић Јелена, хигијеничар - Радна јединица Алексинац
  10. Миленковић Светлана, хигијеничар - Радна јединица Тешица

 

Датум: 28.02.2019.