^ Back to Top

Ministarstvo logo

LOGO

otvorena kapija baner

Списак радника

СПИСАК РАДНИКА ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА "ЈЕЛЕНАЦ" АЛЕКСИНАЦ КОЈИ СУ У РАДНОМ ОДНОСУ

 

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ:

 

 1. АЛИТОВИЋ ГОРДАНА - МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 2. БЈЕЛЕТИЋ ВЕРА – МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 3. БОГДАНОВИЋ ДРАГАН – МАГАЦИОНЕР
 4. БРАНКОВИЋ ИВАНА - СЕРВИРКА
 5. БРЉАК НИНА – ХИГИЈЕНИЧАР
 6. ВАЛЧИЋ АНКИЦА – МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 7. ВАСИЋ СУЗАНА – МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 8. ВЕЛИНОВИЋ ДРАГИЦА – МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 9. ВЕЉКОВИЋ АЛЕКСАНДАР – ХИГИЈЕНИЧАР
 10. ВЕЉКОВИЋ СЛАЂАНА – МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 11. ВЕСЕЛИНОВИЋ БИЉАНА – МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 12. ВЕСЕЛИНОВИЋ ДРАГАН – ДИРЕКТОР
 13. ВУЛИЋ СТАНИСАВА – КЊИГОВОЂА
 14. ГАЧЕВИЋ СЛАЂАНА – ДИЈЕТЕТИЧАР
 15. ГОЛУБОВИЋ ДРАГАНА – НЕГОВАТЕЉ
 16. ГОЦИЋ ВЕСНА – ГЛАВНА МЕД. СЕСТРА RJ - АЛЕКСИНАЦ
 17. ДИМИТРИЈЕВИЋ ДАНИЈЕЛА – ПРАЉА
 18. ДИМИТРИЈЕВИЋ МИРОСЛАВ – СЕРВИР
 19. ДИМИТРИЈЕВИЋ СНЕЖАНА – НЕГОВАТЕЉ
 20. ДОЈЧИНОВИЋ ВЕСНА – НЕГОВАТЕЉ
 21. ЂОКИЋ ЛОЛИТА – МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 22. ЂОКИЋ МАРИНА – ХИГИЈЕНИЧАР
 23. ЂОКИЋ НЕНАД – КУВАР
 24. ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАН – МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР
 25. ЂОРЂЕВИЋ СЛАВОЉУБ – ХИГИЈЕНИЧАР
 26. ЂУРЂЕВИЋ САША – РАДНИ ТЕРАПЕУТ
 27. ЕРЦЕГОВИЋ БРАТИСЛАВ – РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА
 28. ЕРЦЕГОВИЋ СЛОБОДАНКА – КУВАР
 29. ЗАВИШИЋ МИЛЕНА – ДОМАЋИЦА КЛУБА
 30. ЗАВИШИЋ НЕНАД – МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР
 31. ЗЕМЉАК СЛОБОДАНКА – НЕГОВАТЕЉ
 32. ИЛИЋ ЗОРИЦА – ПРАЉА
 33. ИЛИЋ ЈАСМИНКА – МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 34. ДР ИЛИЋ МАРИЈА – ЛЕКАР У RJ У АЛЕКСИНЦУ
 35. ИЛИЋ МИЛЕНА – ПОРТИР-ТЕЛЕФОНИСТА
 36. ЈОВАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА – ХИГИЈЕНИЧАР
 37. ЈОВАНОВИЋ ЈЕЛЕНА – ПСИХОЛОГ
 38. ЈОВАНОВИЋ МИХАЕЛА – ХИГИЈЕНИЧАР
 39. ЈОВИЋ МАРИНА – МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 40. КАЖИЋ МИЛОШ – РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА
 41. КОСТАДИНОВ ТАТИЈАНА – ХИГИЈЕНИЧАР
 42. КРИНИЦКА АННА – АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК
 43. КРСТИЋ ГОРАН – РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА
 44. КРСТИЋ МИЛЕНА – РАДНИ ТЕРАПЕУТ
 45. КУЗМАНОВИЋ МИЛАН – СЕРВИР
 46. МАНАСИЈЕВИЋ ЈОВИЦА – КУВАР
 47. МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР – КЊИГОВОЂА – ОБРАЧУНСКИ РАДНИК
 48. МАРКОВИЋ ДАНИЦА – НЕГОВАТЕЉ
 49. МАРКОВИЋ ЉУБИЦА – ГЛАВНИ КУВАРИЦА
 50. МИЛЕНКОВИЋ ДЕЈАН – ВОЗАЧ
 51. МИЛЕНКОВИЋ МИЛЕНА – НЕГОВАТЕЉ
 52. МИЛЕНКОВИЋ ТАМАРА – НЕГОВАТЕЉ
 53. МИЛЕТИЋ АНА – СЕРВИРКА
 54. МИЛЕТИЋ ДРАГАНА – СЕКРЕТАР
 55. МИЛЕТИЋ ИВАНА – ДЕФЕКТОЛОГ
 56. МИЛИЋ ДАНИЦА – НЕГОВАТЕЉ
 57. МИЛИЋ ДРАГАН – РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА
 58. МИЛИЋ-МЛАДЕНОВИЋ ЗВЕЗДАНА – СОЦИЈАЛНИ РАДНИК
 59. МИЛОВАНОВИЋ АДРИЈАНА – НЕГОВАТЕЉ
 60. МИЛОВАНОВИЋ СЛАЂАН – ПОРТИР
 61. МИЛОЈЕВИЋ ЉИЉАНА – МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 62. МИЛОЈКОВИЋ МАРКО – ХИГИЈЕНИЧАР
 63. МИЉКОВИЋ САША – МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР
 64. МИРИЛОВИЋ ЉИЉАНА – МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 65. МИТРОВИЋ СНЕЖАНА – СЕРВИРКА
 66. МИХАЈЛОВИЋ ЖИВИЦА – ПРАЉА
 67. МЛАДЕНОВИЋ МАРКО – ПОРТИР
 68. МОМЧИЛОВИЋ МИЛИЈАНА – МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 69. НЕДЕЉКОВИЋ НЕНАД – ПОРТИР
 70. НЕСТОРОВИЋ РАЈКА – НЕГОВАТЕЉ
 71. НЕШИЋ ДРАГАН – РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА
 72. НЕШИЋ СНЕЖАНА – БЛАГАЈНИК
 73. НИКОЛИЋ ЗВОНКО – ПОРТИР
 74. НИКОЛИЋ ИВАНА – ПРАЉА
 75. НИКОЛОВСКИ НАДИЦА – ВЕШЕРКА
 76. НОВКОВИЋ ДАНИЈЕЛА – ХИГИЈЕНИЧАР
 77. ПАВЛОВИЋ СНЕЖАНА – НЕГОВАТЕЉ
 78. ПАНТОВИЋ ЉИЉАНА – РАДНИ ТЕРАПЕУТ
 79. ПЕТКОВИЋ ГОРАН – РУКОВОДИЛАЦ У  РЈ ТЕШИЦА
 80. ПЕТКОВИЋ-СТОЈАНОВИЋ ТАЊА – МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 81. ПЕТРОВИЋ ДИВНА – ПОМОЋНИ КУВАР
 82. ПЕТРОВИЋ ЗОРАН – РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА
 83. ПЕТРОВИЋ ЗОРИЦА – СОЦИЈАЛНИ РАДНИК
 84. ПЕТРОВИЋ СЛАВИША – КУВАР
 85. ПЕШИЋ АЛЕКСАНДРА – ЛЕКАР  У РЈ  ТЕШИЦА
 86. ПЕШИЋ САША – ПОРТИР
 87. ПЕШИЋ СИЛВАНА – СЕРВИРКА
 88. ПОПОВИЋ ВЕСНА – НЕГОВАТЕЉ
 89. РАДИВОЈЕВИЋ ЖИВИЦА – НЕГОВАТЕЉ
 90. РАДИСАВЉЕВИЋ РАДЕ – СЕРВИР
 91. РАДОСАВЉЕВИЋ ДРАГИЦА – МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 92. РАЈКОВИЋ МИЛАН –                                   НАБАВЉАЧ
 93. РАКИЋ ДАНИЈЕЛА – НЕГОВАТЕЉ
 94. РАНЂЕЛОВИЋ ДРАГОСЛАВ – РУКОВОДИЛАЦ  У РЈ АЛЕКСИНАЦ
 95. РУСИМОВИЋ ИВАНА – НЕГОВАТЕЉ
 96. САВИЋ МАРИЈА – ХИГИЈЕНИЧАР
 97. САВИЋ СИЛВАНА – СЕРВИРКА
 98. СИМОНОВИЋ ИВАНА - НЕГОВАТЕЉ
 99. СМИЉКОВИЋ СВЕТЛАНА – ХИГИЈЕНИЧАР
 100. СТАНКОВИЋ ЈАСМИНКА – МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 101. СТАНКОВИЋ ЛЕЛИЦА – ХИГИЈЕНИЧАР
 102. СТАНКОВИЋ ЛЕТИЦА – НЕГОВАТЕЉ
 103. СТАНКОВИЋ СЛАЂАНА – ПРАЉА
 104. СТАНКОВИЋ-СТОЈАНОВИЋ МАРИЈА – АДМ.РАД.-СЛУЖБЕНИК ЗА ЈН
 105. СТАНОЈЕВИЋ МАЈА – СЕРВИРКА
 106. СТАНОЈКОВИЋ СОЊА – РАДНИ ТЕРАПЕУТ
 107. СТЕВАНОВИЋ ВЕСНА – МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 108. СТОЈАНОВИЋ САРАЈЕВКА – ГЛАВНА МЕД. СЕСТРА ОД. ТЕШИЦА
 109. СТОЈАНОВИЋ СЛАЂАНА – НЕГОВАТЕЉ
 110. СТОШИЋ ДАРИНКА – КУВАР
 111. СТОШИЋ ЈАСМИНА – НЕГОВАТЕЉ
 112. ТОДОРОВИЋ ЈОВАНА – МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 113. ТОНЧИЋ СЛАЂАНА – ХИГИЈЕНИЧАР
 114. ТРАЈКОВИЋ АНДРИЈАНА – СЕРВИРКА
 115. ТРАЈКОВИЋ БИЉАНА – СЕРВИРКА
 116. ТРИВУНАЦ СЛАВИЦА – МАГАЦИОНЕР
 117. ЦВЕТКОВИЋ БИЉАНА – МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 118. ЦВЕТКОВИЋ ДРАГАНА – ВЕШЕРКА
 119. ЦВЕТКОВИЋ СЛАВИША – БЕРБЕРИН
 120. ЦЕНИЋ ВАЊА – НЕГОВАТЕЉ
 121. ЦЕНИЋ ИВАН – ПОРТИР

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ:

 1. ТОШИЋ ИВАНА – РУКОВОДИЛАЦ ФИН.-КЊИГ. СЛУЖБЕ
 2. ЖИВКОВИЋ СВЕТЛАНА – СЕРВИРКА
 3. КАСУМ НЕВЕН – ПОРТИР
 4. СТАНКОВИЋ МИЛЕНА – НЕГОВАТЕЉИЦА
 5. МАРКОВИЋ ТАТЈАНА – ХИГИЈЕНИЧАР
 6. СТЕВАНОВИЋ БЛАГИЦА– ХИГИЈЕНИЧАР
 7. ЦОЛИЋ ЈЕЛЕНА – АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК
 8. СПАСИЋ ОЛИВЕРА – ПОМОЋНИ КУВАР
 9. ВЕЛИЧКОВИЋ ЈЕЛЕНА – ХИГИЈЕНИЧАР
 10. МАТЕЈИЋ МИЛАН – АДМ.РАДНИК-СЛУЖБЕНИК ЈН
 11. АНЂЕЛКОВИЋ ДАНИЈЕЛА - ХИГИЈЕНИЧАР