^ Back to Top

РАДНА ЈЕДИНИЦА АЛЕКСИНАЦ:

018-4804-012

018-4804-981

018-4800-176

РАДНА ЈЕДИНИЦА ТЕШИЦА:

018-4845-049

018-4845-404

Услови смештаја

У Радну јединицу за смештај одраслих и старијих у Алексинцу право на смештај имају пензионери и друга стара лица која због неповољних здравствених, социјалних, стамбених и породичних прилика нису у могућности да живе у породици, односно у домаћинству.

У Радну јединицу Тешица право на смештај имају  одрасла и стара лица са инелектуалним и менталним тешкоћама.

Смештај у Геронтолошки центар остварује се преко упутног органа – територијално надлежног Центра за социјални рад.

У Алексинцу се Центар за социјални рад налази у улици Буцековој бр. 9

Тел: 018-804-507 централа; 018-808-025 Факс

Потребна документација :

Листу докумената потребних за смештај у Установу можете преузети на линковима ИСПОД.

(Документација која је потребна за смештај корисника у РЈ за смештај одраслих и старијих у Алексинцу)

(Документација која је потребна за смештај корисника у РЈ за смештај одраслих и старијих са интелектуалним и менталним тешкоћама у Тешици)

ЦЕНЕ СМЕШТАЈА

ЦЕНЕ СМЕШТАЈА У РЈ Алексинац

НЕЗАВИСНИ КОРИСНИЦИ

22.435,00 динара

двокреветне, трокреветне и четворокреветне собе

 

30.287,00 динара         

двокреветне гарсоњере

ПОЛУЗАВИСНИ КОРИСНИЦИ

25.892,00 динара

једнокреветне, двокреветне и трокреветне  собе

ЗАВИСНИ КОРИСНИЦИ

34.073,00 динара

двокреветне,трокреветне и четворокреветне собе

ЦЕНА СМЕШТАЈА У РЈ Тешица

28.561,00 динара      двокреветне, трокреветне и  вишекреветне собе
          
  • Цена смештаја зависи од категорије смештаја и категорије корисника, а која се одређује решењем о смештају.
  • Такође решењем о смештају одређује се износ месечног џепарца за личне потребе корисника.