^ Back to Top

Ministarstvo logo

LOGO

otvorena kapija baner

Секретар

Александра Ђорђевић, дипломирани правник са положеним правосудним испитом

 Правник -  секретар Установе

Рођена 10.06.1985.год. у Нишу.

Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Нишу 2013.год.Положила је правосудни испит 2016.год.

Од 2013 - 2017. год. радила у Адвокатској канцеларији у Алексинцу.

У периоду од 2017.год. до 2018.год. радила  у ЈКП "Водовод и канализација" у Алексинцу. 2019.год.запослена у ЈКП "Комуналне услуге" Алексинац.

Од 04.11.2019.год. запослена у Геронтолошком центру "Јеленац" Алексинац обавља послове правника - секретара Установе.

У Гeрoнтoлoшкoм цeнтру "Jeлeнaц", пoрeд пoслoвa сeкрeтaрa, oбaвљa и пoслoвe правне подршке за кориснике.