^ Back to Top

Ministarstvo logo

LOGO

otvorena kapija baner

Спровођење јавног рада "За лепшу кућу"

Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац склопио Уговор са Националном службом за запошљавање, филијала Ниш о спровођењу јавног рада "За лепшу кућу". На реализацији јавног рада ангажована су пет лица и то:

Јелена Јовановић, Анкица Михајловић, Невенка Радосављевић, Снежана Костић и Јасмина Живковић. Именоване раднице биће ангажоване четири месеца, почев од 20.маја 2019.год. Укупна вредност јавног рада је 735.321,00 рсд. Од ове суме биће исплаћено радно ангажовање на месечном нивоу, што износи 22.000,00рсд по ангажованом лицу, као и припадајући порез и допринос за обавезно социјално осигурање.