^ Back to Top

Ministarstvo logo

LOGO

otvorena kapija baner

ДОНАЦИЈЕ

Геронтолошки центар ''Јеленац'' Алексинац у свом редовном пословању сусреће се са низом проблема. У првом реду је евидентан недостатак новчаних средстава за материјално одржавање. Потребна је што хитнија реализација пројекта реконструкције и санације старог објекта у Тешици и изградња трпезарије и кухињског простора, административног дела, надстрешнице за возила и пољопривредне машине. На хитност реализације овог пројекта утиче низ проблема са којима се установа свкодневно сусрећ‡е. Реализација овог пројекта би решила проблеме који настају приликом дистрибуције и поделе хране, створила би простор за развијање радионица и радионичарских активности, а у прилог овоме иде и захтев који је установа упутила ресорном Министарству да одобри формирање кројачке радионице са радним инструкторима. Евидентан је и недостатак простора за стручни рад са корисницима у Психогеријатријском одељењу у Тешици. Одељење у Алексинцу се суочава са недостатком магацинског простора као и надостатком материјалних средстава за конверзију грејања на природни гас. Као приоритете истичемо и набавку комби возила, санитетског возила као и доставног возила за храну, јер је Психогеријатријско одељење дислоцирано на 15 километара од матичне установе, а храна се на овом одељењу дистрибуира два пута дневно, па је употребни век возила веома кратак. Санитетско возило је неопходно на одељењу у Тешици, јер је структура корисника таква да је пребацивање корисника у Клинички центар Ниш и Здравствени центар Алексинац на специјалистичке прегледе свакодневно, и то у више наврата. Превоз корисника се врши и у удаљене специјалистичке установе као што је Психијатријска болница у Ковину и Одељење за плућ‡не болести психијатријских болесника у Белој Цркви или Сокобањи.

Свака помоћ‡, финансијска или материјална, па и лепа реч, веома је добродошла и увек се наменски искористи за добробит живота корисника. Уколико сте заинтересовани и човек сте добре воље, можете да посетите нашу установу и лично осетите живот и потребе особа у трећем добу живота, или нам се обратите путем телефона или е-маилом на donacije@gcjelenac.com .