^ Back to Top

Ministarstvo logo

LOGO

otvorena kapija baner

Услови смештаја

Радна јединица за смештај старих лица Алексинац

   Радна Јединица у Алексинцу располаже укупном корисном површином од 2.300 м2 и 40 ари дворишта, а укупног је капацитета 120 лежајева. 

Радна јединица за смештај одраслих и старијих са интелектуалним и менталним тешкоћ‡ама Тешица

Радна Јединица у Тешици, удаљена је 15 км од Алексинца и смештена на левој обали Јужне Мораве, у селу Тешица, располаже корисном површином од 4.420 м2 и двориштем од 1 ха 60 ари. Капацитет јединице је 280 лежајева и смешта лица ометена у психофизичком развоју, душевно оболела лица и лица са асоцијалним понашањем. Собе су двокреветне и трокреветне, опремљене функционалним намештајем прилагођ‘еним овој категорији корисника.

Дневни боравци су опремљени гарнитурама за седење, телевизорима и музичким стубовима. Грејање је централно, а читав објекат климатизован.

Корисницима је на располагању простор за радну и окупациону терапију, као и економија, где се обављају повртарски радови, одржавање травнатих површина и цвећа или узгој домаћих животиња.

Услуге социјалног рада пржају социјални радници, психолог, дефектолог, радни терапеути. Општу негу пружа 18 неговатељица, а здравствену негу 11 медицинских сестара, главна сестра и лекар.

Цена смештаја

Цену услуга утврђује ресорно Министарство, односно Влада Републике Србије, која је и оснивач Установе. Цена се усклађује са трошковима живота, према званичном статистичком податку. Висина цене одређује се према категорији корисника и условима смештаја.

Актуелне цене смештаја су:

- гарсоњера: 30.287,00 дин;
- независни корисници: 22.435,00 дин;
- полузависни корисници: 25.892,00 дин;
- зависни корисници: 34.073,00 дин;
- Радна Јединица за одрасле и старије са интелектуалним и менталним тешкоћама Тешица: 28.561,00 дин.

Цену смештаја плаћа сам корисник, а уколико није у могућности, до пуне цене доплату могу извршити законски обвезник издржавања или сродник, односно држава. Трошкове смештаја може платити и држава у потпуности уколико корисник нема законске обвезнике издржавања ни имовину (социјални случај).